Obor Multimédia v ekonomické praxi

Multimédia (text, grafika, fotografie, animace, video, zvuk, web) jsou široce používaným a perspektivním prostředkem komunikace v podnikové i veřejné sféře. Obor propojuje klíčové ekonomické znalosti s praktickou tvorbou multimediálních výstupů. Připravuje studenta na práci v kreativním průmyslu, tvorbu grafických uživatelských rozhraní IT systémů, návrh vlastních komunikačních systémů a kampaní. Pokrývá činnosti od definice uživatelských potřeb až po vlastní realizaci výstupu. Důraz je kladen na schopnost tvořit, organizovat a posuzovat kvalitu zpracovávaných i dodaných materiálů. Uplatnění absolventů je na tvůrčích, koncepčních i manažerských pozicích zejména v malých a středních podnicích, v marketingových odděleních, mediálních společnostech, reklamních agenturách, IT odděleních orientovaných na uživatelská rozhraní nebo při zakládání vlastních podnikatelských záměrů.

Proč studovat u nás?

Profesní orientace

Náš obor je prakticky orientovaný. Nemusíte se nazpaměť učit dlouhé poučky, naopak si vše prakticky vyzkoušíte.

Vyučující = odborníci

Většina našich vyučujících je odborníky ve svém oboru. Do výuky tak přináší cenné praktické zkušennosti.

Počet studentů

Do každého ročníku nabíráme pouze 60 studentů. Můžeme se tak plně věnovat každému.

Multimediální technika

Katedra multimédií má k dispozici vlastní multifunkční ateliér a multimediální učebnu, kterou studenti mohou využívat při svém studiu.

Široké uplatnění

Studenti naleznout uplatnění v marketingových oddělení, v agenturách, nebo i jako freelanceři.

Oblasti vzdělávání

Profil absolventa

Absolventi oboru získají vyváženou kombinaci konkrétních kreativně-multimediálních dovedností s přehledným ekonomickým vzděláním. Studenti absolvují výuku klasických hospodářských a jim příbuzných oblastí jako ekonomii, právo, účetnictví, management, marketing nebo podnikovou ekonomiku. V rámci oborové profilace pak studují produkční řetězce, účely a postupy tvorby jednotlivých prvků multimédií jako jsou digitální fotografie, počítačová grafika, digitální video, zvuk nebo webdesign. Studium je zejména ve svých oborových předmětech směřováno na vlastní kreativní a produkční práci vedenou jak individuální, tak týmovou formou. Prakticky orientované kurzy probíhají z velké části formou laboratorních prací a studenti vytvářejí reálné produkty pomocí vlastních i školou propůjčených technologií. Vždy je kladen důraz na ekonomické zapojení tvůrčí oblasti v rámci vizuální komunikace organizace jak v prezentačních, tak v komunikačních ohledech.Absolvent se stane multimediálním odborníkem se znalostí ekonomického a procesního fungování organizace. Bude umět navrhnout a realizovat optimální nástroje a využívání multimédií v komunikaci organizace. Takoví odborníci jsou schopni multimediální produkty vytvářet i publikovat, nebo je využít pro vnitřní potřeby. V rámci komplexnějších zakázek jsou způsobilí fungovat i jako kvalifikovaní zadavatelé nebo hodnotitelé.

Možné pracovní uplatnění

Absolvent může nalézt uplatnění v celém řetězci vzniku multimediálního produktu od managementu, marketingu a PR až po jednotlivé odborné profese:

 • Grafik reklamní společnosti nebo podnikový grafik / tvůrce a zpracovatel grafických návrhů
 • Sazeč firemních dokumentů
 • Zadavatel firemního multimediálního produktu / PR koordinátor, art direktor
 • Tvůrce firemních multimédií / pořizování a zpracovávání audiovizuálních záznamů
 • Hodnotitel multimediálních zakázek
 • Konzultant v oblasti multimediální propagace
 • PR pracovník
 • Webmaster, webdesigner
 • Tvůrce uživatelských rozhraní (interface designer)
 • Multimediální žurnalista ve službách podniku nebo jiné organizace (internetový portál, státní správa, lokální kabelová televize)
 • Produkční multimediálních výstupů (projektový manažer)
 • Editor, efektový 2D specialista v postprodukčních společnostech
 • Zvukař a pracovník post-produkce v reklamních a nahrávacích studiích
 • Pracovník televizních a filmových produkčních společností
 • Produkční manažer v reklamní a postprodukční společnosti

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách Fakulty informatiky a statistiky. Přijímací zkoušky na obor Multimédia v ekonomické praxi jsou shodné s přijímacími zkouškami na ostatní bakalářské obory na Fakultě informatiky a statistiky. Uchazečům nebude prominuto přijímací řízení.

Více informací

Jaké informace by se ti ještě mohly hodit?