KNOWtilus

KNOWtilus je společný projekt Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Akademie múzických umění v Praze (AMU), který se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a rozvoj kreativního průmyslu.

Na projektu se podílejí kromě pedagogů/odborníků na danou problematiku též vybraní studenti oboru Arts management na Fakultě podnikohospodářské VŠE, Multimédia v ekonomické praxi na Fakultě informatiky a statistiky VŠE, oboru Divadelní tvorba v netradičních prostorech na Divadelní fakultě AMU a obory Skladba, Zvuková tvorba a Hudební management na Hudební a taneční fakultě AMU. Projekt přispívá k rozvoji dovedností interdisciplinární projektově orientované týmové spolupráce, která se v oblasti umění a kreativního průmyslu stále více prosazuje.

Cílem je vyzkoumat nové metody prezentace vědy a výzkumu a dokázat, že toto provázání přináší silný synergický efekt. Výzkum bude proveden formou využití divadelních postupů (divadlo v netradičních prostorech), postupů pro tvorbu a interpretaci hudby, světla, produkce, dramaturgie a marketingové komunikace (multimédia).

V roce 2013 proběhl první ročník tohoto projektu nazvaný KNOWtilus – „ponor do vědy skrze umění“. Na tento projekt volně navazuje projekt KNOWtilus – „ostrovy vědy a umění“, který probíhá v roce 2014 a zúročuje zkušenosti získané v minulém roce. Prostředím pro výzkum se staly nevyužívané prostory, konkrétně opuštěné industriální a vybrané církevní stavby.

 

Průběh projektu

V prvním roce řešení se projekt zaměřil na regiony Pardubice, Ústí nad Labem a Plzeň ve spolupráci s pedagogy a studenty tamních vysokých škol a kulturně aktivními osobami a organizacemi. Podle plánu pracovaly společné týmy studentů AMU a VŠE na projektech reflexe lokální vědy do umění s využitím postupů divadla v netradičních prostorech a multimediální tvorby pod dozorem odborných pedagogů a vědců.

Ve druhém roce realizace má projekt za cíl rozšíření svého zaměření o krajinu jako takovou, nejen na brownfields a greenfields, site specific, ale také na nevyužívané církevní stavby – na původní ohniska vědy a vzdělání v českých zemích.

Výuka v prvním semestru bude zahájena nejprve teoretickými přednáškami oboru „science communication“, přednáškami odborníků o nejnovějších výsledcích a oborech vědy a techniky. Dále budou organizovány motivační a poznávací cesty společné pro obě VŠ (pro oblast vědy Deutsches Museum v Mnichově, případně další muzea s interaktivními výstavami) a navštíveny vhodné objekty v regionech spolupráce s VŠ. Bude se jednat zejména o kláštery, restituované církevní budovy, dojde k návštěvě míst, kde se věda uchovávala (břevnovský klášter, broumovský klášter, klášter Kladruby, Plasy, bechyňský klášter, klášter Mnichovo Hradiště). Uvažovány jsou rovněž 3 zahraniční výjezdy.

V průběhu řešení projektu vzniknou studentské týmy napříč obory, které v rámci workshopů na zadané téma vytvoří umělecký výstup a novým, kreativním způsobem tak představí výsledky vědy a techniky v souvislosti se specifiky daných regionů.

Týmy budou spolupracovat v různých oblastech – umělecká tvorba, management, kurátorství, marketingová komunikace, dramaturgie, aplikace podnětů vědy, technologické postupy při zvládnutí specifických akustických podmínek a při vytváření kulis a přidružených edukativních objektů, které dílo a zvolený prostor oživí. V rámci týmu budou spolupracovat produkční, scénografové, výtvarníci, skladatelé, operní zpěváci, hudebníci, mimové, tanečníci, choreografové, zvukoví mistři, technologové, designéři, kurátoři, architekti a mladí vědci. Týmy budou sestaveny podle potřeby daného dílčího projektu, své výsledky pak týmy představí na vysokých školách, ve veřejném prostoru měst a obcí či v rámci kulturních institucí a science centers v daných regionech.

 

Výstupy z projektu

Jedním z výstupů projektu KNOWtilus – „ostrovy vědy a umění“ byla inscenace a provozování opery Jana Fily „Stalo se Slovo“ na pašijový námět. Premiéra této opery proběhne v květnu 2014 v Praze a reprízy pak ve vybraných mimopražských sakrálních objektech v průběhu léta 2015.

Druhým výstupem byl scénický koncert katedry skladby HAMU – HEXAMERON, který proběhl v říjnu 2014 v Praze.

 

Období řešení projektu KNOWtilus – „ponor do vědy skrze umění“: 1.1.2013 – 31.12.2013

Období řešení projektu KNOWtilus – „ostrovy vědy a umění“: 1.1.2014 – 31.12.2014

Projekt byl součástí Centralizovaného rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2014 č. 029 s názvem „KNOWtilus 2014 – ostrovy vědy a umění“.