OPPA

Operační Program Praha Adaptabilita:
Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi
CZ.2.17/3.1.00/34129
Projektový manažer: Jiří Čermák

Finanční manažer: Zdeněk Vondra

Klíčové aktivity grantu:

 1. Digitální fotografie a editace bitmap: Tvorba podkladů pro kurz
 2. Úvod do multimédií: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 3. Web design a uživatelská rozhraní: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 4. Základy audiovizuální komunikace: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 5. Audiovizuální komunikace: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 6. Audiovizuální postprodukce: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 7. 3D modelování: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 8. Komunikace a tvůrčí procesy: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 9. Zvuk a multimédia: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 10. Principy a aplikace vektorové grafiky: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 11. Počítačová typografie a sazba: Tvorba podkladů a e-learningových materiálů pro kurz
 12. Řízení a administrativa projektu, propagace

Cílem projektu je zvýšit možnosti uplatnění studentů bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi na trhu práce. V rámci projektu budou pro klíčové předměty oboru vytvořeny multimediální podklady, na kterých se budou studenti učit tvorbě a úpravám (multimediálních) produktů. Tím se studentům zpřístupní takové
podkladové materiály, které budou mít později v praxi k dispozici, a usnadní se jejich přechod do praxe. Zároveň se zlepší jejich dovednosti z pohledu potenciálních zaměstnavatelů. Díky praktickým úkolům a práci s reálnými multimediálními podklady během studia nebude nutné, aby po nástupu do zaměstnání naši studenti
absolvovali mnoho různých školení, která je teprve připraví na požadavky praxe. Tyto materiály budou doplněny takovým didaktickým zpracováním, aby v rámci náročného oboru umožnily studentům rychleji a efektivněji získat klíčové dovednosti. Obor je zaměřen na tvorbu multimediálního produktu, předměty tedy vyžadují daleko vyšší rozsah podkladových materiálů, které jsou velmi náročné na přípravu. Projekt by měl podpořit vznik těchto materiálů, který není realizovatelný za běžných rozpočtových podmínek vysoké školy.,

Výstupy jednotlivých kapitol grantu

Výstupy jednotlivých kapitol jsou na vyžádání dostupné na katedře. Své žádosti o zpřístupnění konkrétních materiálů, prosím, zasílejte na e-mail kme(@)vse.cz

Evropský sociální fond – Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: