Winston Econ Art

Winston Econ Art je soutěž studentské kreativity, která vznikla z iniciativy Katedry multimédií (dříve Grafické a multimediální laboratoře) Fakulty informatiky a statistiky VŠE. 

Ekonomie nemusí nutně znamenat pouze suchá čísla, statistiky a manažerské verdikty. Již nestačí vyrobit kvalitní výrobek nebo vymyslet dobrý projekt. Jejich úspěšnost na trhu do značné míry závisí na jejich kvalitní prezentaci. Multimediální technologie a zásady vizuální komunikace (nejenom ekonomických) informací se nyní stávají důležitým nástrojem, který „suchá čísla, statistiky a manažerské verdikty“ umožní rychle a kvalitně prezentovat.

Studenti VŠE jsou v předmětech souvisejících s multimediálními technologiemi vedeni ke kreativnímu a citlivému pohledu na svět, který nerozlišuje mezi ročníky narození. Zachycení a zpracování informací v audiovizuální podobě je tím nejsnadnějším tvůrčím postupem, při kterém může každý rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím. Jedná se o aktivní kreativní vyjadřovací činnost.

Z tohoto pohledu lze zpřístupnění multimediální techniky studentům VŠE považovat za podstatné rozšíření jejich vědomostní palety v průběhu studia. Vznikají zde práce, které si ocenění skutečně zaslouží. Soutěž prezentuje VŠE z netradičního pohledu, představuje budoucí ekonomy jako kreativní a nadané tvůrce multimediálních výstupů.

Winston Econ Art 2008

První ročník soutěže se uskutečnil 18.6.2008 v Nové aule na VŠE. Mezi nominovanými autory se objevili jak denní studenti VŠE, tak i frekventanti Univerzity třetího věku (U3V). Kompletní fotogalerii z akce naleznete zde.

Winston Econ Art 2009

Druhý ročník této soutěže byl 2.6.2009 ve Vencovského aule VŠE zakončen slavnostním galavečerem. Byly vyhlášeny ceny za grafiku v kategoriích firemní styl, reklamní plakát, volná tvorba a firemní publikace. Fotografickými kategoriemi byly architektura, detail, příroda a lidé. Během večera bylo odvysíláno 8 soutěžních studentských filmů jejichž tvůrci jsou studenti VŠE. Ceny si rozdělili v kategoriích herecký výkon, střih, kamera, scénář, režie a podle názoru poroty i nejlepší film, kterým se stal film One day at VŠE natočený technologií time-lapse (film složený z desítek tisíc fotografií). Jako bonus byl v závěru večera odvysílán nesoutěžní film studenta VŠE a zároveň studenta kamery na FAMU Vidu Gunaratny. Tento film se pyšní uvedením v kategorii studentských filmů na letošním festivalu v Cannes.

Každý slavnostní večer má své hosty, kteří se v tomto případě ujali rolí předávajících. Za oblast kultury a médií to byli Doubravka Svobodová – ředitelka Divadla na zábradlí, Václav Marhoul – producent, režisér a scénárista, (na dálku ze záznamu) Ondřej Kepka – herec a režisér, Ondřej Kafka – grafik a vydavatel časopisu Font, Vladimír Vlach – moderátor a grafik a samozřejmě také výše zmíněný kameraman Vidu Gunaratna. Mezi hosty z řad univerzitního prostředí byli Ing. Miroslav Karlíček, vedoucí Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské, doc. Tomáš Kubálek – akademický ředitel U3V a (na dálku ze záznamu) také rektor Vysoké školy ekonomické prof. Richard Hindls – který byl zastoupen vedoucí svého sekretariátu Ing. Alenou Jarkovskou a vedoucí Multimediální laboratoře Dis. Kristýnou Hornou. Zvláštními hosty večera byli doc. Jaroslav Svoboda (FEL ČVUT) a doc. Boris Šimák – děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT, kteří převzali z rukou garanta festivalu doc. Stanislava Horného klíč k festivalu, který otvírá další ročník soutěže studentům FELu.

Winston Econ Art 2010

Slavnostní vyhlašování 3. ročníku soutěže proběhlo 31.5.2010 ve Vencovského aule VŠE. Tradiční motto „kreativita napříč generacemi“ bylo doplněno sloganem „kreativita napříč obory“. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 763 prací studentů denního studia VŠE, VOŠIS, FELu ČVUT i studentů seniorů z U3V VŠE. Festival ozdobili svou přítomností vážení hosté ze světa praxe a vrcholní představitelé akademické obce. Cenu za nejlepší dokumentární film předali tři králové tří fakult a to děkani Luboš Marek za FIS VŠE, Jaromír Veber za FPH VŠE a Boris Šimák za FEL ČVUT. Cenu za scénář předal vedoucí centra sportu VŠE Miloš Pádivý. Hosté mimo akademickou obec byli následující. Společnost Zoner, sponzora letošního ročníku, reprezentoval její marketingový ředitel Jan Kupčík, za časopis Font to byl jeho

vydavatel a grafik Ondřej Kafka. Svět fotografie vyslal opravdovou celebritu a to známého fotografa Tona Stana. Hned dvojího zastoupení se na festivalu dočkala Česká televize a to v osobách dramaturgyně Darji Macákové a art direktora ČT24 Alana Záruby. Hlavním festivalovým lákadlem jsou tradičně studentské krátké filmy a proto nesměli chybět hosté i z této oblasti jako herec, režisér a pedagog Ondřej Kepka, režisér a producent Miloslav Šmídmajer nebo pan režisér Tomáš Kulík. Perlou večera byla koncertní kytaristka, skladatelka a zpěvačka předávající ceny za zvuk a hudbu, paní Lenka Filipová.

Winston Econ Art 2011

Čtvrtý slavností večer Winston Econ Art proběhl 6. června 2011 na VŠE.

Winston Econ Art 2013

Zatím poslední 5. ročník soutěže Winston Econ Ar se uskutečnil v červnu 2013. Kompletní fotogalerii ze slavnostního předávání naleznete zde