Roční akademie multimédií

Nultý ročník programu Multimédia v ekonomické praxi

Katedra multimédií FIS otevírá Roční akademii multimédií neboli Nultý ročník programu Multimédia v ekonomické praxi (dále Nultý ročník). Studijní plán Nultého ročníku vychází ze studijního plánu akreditovaného bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi a obsahuje praktické předměty z oblasti multimédií, digitální fotografie, grafiky, filmové historie a tvorby videa. Výuka probíhá prezenční formou jako běžné studium po dobu dvou semestrů.

Nultý ročník může být chápán jako příprava na studium programu Multimédia v ekonomické praxi nebo i jako roční samostatný vzdělávací program. Absolvent Nultého ročníku může v případě úspěšného přijetí na bakalářský programu Multimédia v ekonomické praxi jiný obor VŠE, požádat o uznání splněných předmětů.

Studium je určeno absolventům středního vzdělání s maturitou. Účastníci Nultého ročníku na závěr studia obdrží osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů a jejich hodnocením.

Kód oboru: C-MIM-ME
Studijní obor: C-MIM-ME PCŽV Multimédia v ekonomické praxi
Forma: prezenční
Délka studia: 2 semestry
Kapacita: 10 účastníků/rok

 

Obsah studia

Studijní plán Nultého ročníku vychází ze studijního plánu bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi a obsahuje klíčové kurzy z oblasti multimédií, tvorby a zpracování digitální fotografie a vektorové grafiky, práce s textem, filmové historie a tvorby videa. Multimediální kurzy jsou doplněny kurzem managementu. V rámci závěrečného absolventského projektu pak účastníci uplatní znalosti a dovednosti získané v ostatních předmětech.

 

Studijní plán Nultého ročníku

1. semestr

 

2. semestr

 

Požadavky na úspěšné absolvování jednotlivých předmětů jsou totožné s požadavky v rámci akreditovaných kurzů programu MvEP. Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou. V rámci Nultého ročníku není možné neúspěšně ukončené předměty opakovat.

V případě, že účastník zanechá studia dříve, neobdrží výše uvedené osvědčení, ale pouze potvrzení o úspěšně absolvovaných předmětech.

 

Poplatek za studium Nultého ročníku

Studium Nultého ročníku je zpoplatněno. Studium Nultého ročníku je realizováno za úplatu ve výši 23 000 Kč/semestr, celková cena je 46 000 Kč za roční studijní program. Platba za dvousemestrové studium je jednorázová.

 

Podmínky studia Nultého ročníku

Ve smyslu zákona o vysokých školách nejsou účastníci Nultého ročníku studenty vysoké školy, ale účastníky celoživotního vzdělávání. Neskládají státní závěrečné zkoušky, ani nezískávají žádný titul. Pokud ale budou po absolvování Nultého ročníku úspěšně přijati na programMvEP, budou jim již absolvované předměty uznány do vysokoškolského studia.

Přijímací řízení a důležité termíny

Uznávání předmětů splněných v rámci Nultého ročníku v dalším studiu na VŠE

Rozhovor s absolventkami Nultého ročníku v časopisu iList


Katedra multimédií Fakulty informatiky a statistiky nabízí Nultý ročník založený na akreditovaném studijním programu bakalářského stupně studia Multimédia v ekonomické praxi. Nultý ročník je realizován v souladu s: