Bakalářské studium

Program Multimédia v ekonomické praxi

Katedra multimédií garantuje prakticky orientovaný program Multimédia v ekonomické praxi. Studenti se naučí základy fotografie, videotvorby, tvorby webu, grafiky, zvuku i řízení multimediálních projektů.

Přijímací řízení

Přijímací řízení tvoří Národní srovnávací zkoušky (SCIO) stejně jako u ostatních programů na Fakultě informatiky a statistiky. Více informací najdete na webu FIS.

Seznamovací kurzy

Naši studenti jezdí na seznamovací kurzy Fakulty informatiky a statistiky. Navíc se tam většinou seznámí s budoucími vyučujícími. Více informací najdete na webu FIS.

 

Informace pro současné studenty