Magisterská specializace UX výzkum a design

UX výzkum a design je jednou z pěti hlavních specializací magisterského programu Informační systémy a technologie (IST) na Fakultě informatiky a statistiky. Standardní délka studia je 2 roky a každoročně je do specializace přijímáno až 30 studentů

Cílem studia je připravit specialisty schopné navrhovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů. V rámci programu Informační systémy a technologie musí studenti v rámci studia absolvovat balíček povinných předmětů spojující všechny specializace. Jedná se o kurzy:

 • Řízení projektů,
 • Informační modelování organizací,
 • IT a anatomie firmy,
 • Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace,
 • Řízení podnikové informatiky apod.

Kromě povinných předmětů se studenti během svého studia věnují zvolenému zaměření. Hlavní náplň studia se tak odvíjí dle výběru hlavní specializace, ta zahrnuje sadu povinných a volitelných předmětů, mezi které patří například: 

 • Design sprint (lze studovat pouze jedenkrát 4ME480 v ČJ nebo 4ME580 v ANJ),
 • Základy UX,
 • Uživatelský výzkum,
 • Design zaměřený na člověka,
 • Design služeb (lze studovat pouze jedenkrát 4ME484 v ČJ nebo 4ME584 v ANJ),
 • Design uživatelských rozhraní a další.

Mimo tyto předměty jsou studenti povinni absolvovat také kurzy vedlejší specializace (VS), díky kterým si rozšíří znalosti o další vybranou oblast. Vedlejší specializaci si studenti volí sami na FIS nebo napříč celou VŠE. Více informací je dostupných ZDE.

Proč studovat UX výzkum a design?

UX výzkum a design je unikátní specializací, která je první svého druhu v ČR

Absolventi UX specializace jsou připraveni snadno vkročit rovnou do praxe. Uplatnění mohou nalézt na pozicích, jako jsou např.:

 • UX designer
 • Web designer
 • Grafik
 • Výzkumník
 • Researcher
 • Stratég
 • Manažer

Přijímací řízení

Pro přijetí do studia je potřeba úspěšně složit přijímací zkoušku z okruhů stanovených pro program IST. Ty naleztene ZDE. Své přihlášky můžete zasílat přes tento odkaz.