4KIM – Komunikace, interpretace, multimédia

Tato vedlejší specializace je určena pro studenty distančního studia.

Cíle studia

Vedlejší specializace učí studenty chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy. Cílem specializace je naučit, jak nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace. Studenti se naučí pracovat s komunikací prostřednictvím lingvistiky a rétoriky, pochopí fungování významů a jejich vazeb na komunikovaný obsah a formu prostřednictvím sémiotiky a v rámci výuky zpracování multimediálních forem si osvojí různé principy kódování informací a zpráv. Studenti propojí získané znalosti při vypracování praktického projektu.

Profil absolventa

Vedlejší specializace Komunikace, interpretace, multimédia je vhodným doplňkem pro manažerské a informatické vzdělání. Absolventi získají dovednosti spojené s komunikací vhodné pro vedoucí pozice na všech úrovních hierarchie firmy. Uplatnění budou mít v rámci marketingové komunikace a PR při nastavování interní (nastavování komunikačních procesů) i externí komunikace firmy (zejména při zadávání a hodnocení). Znalosti a dovednosti dále uplatní v rámci informatických projektů technického (dokumentace, zadání tvorby rozhraní) i sociálního charakteru (nastavení komunikace v rámci podnikových procesů).

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

Přehled povinných předmětů (30 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4ME501 Komunikace a multimédia 6 kreditů
4ME521 Digitální fotografie v praxi 6 kreditů
4ME599 Multimediální projekt 6 kreditů
4SA460 Prezentace informací a rétorika 6 kreditů
4SA461 Média a sémiotika 6 kreditů

Termíny výuky jednotlivých předmětů

4SA460 Prezentace informací a rétorika (18:00–19:30, RB 213) St 18. 10. 2023

St 25. 10. 2023

St 8. 11. 2023

4SA461 Média a sémiotika (19:45–21:15, RB 213) St 18. 10. 2023

St 25. 10. 2023

St 8. 11. 2023

4ME501 Komunikace a multimédia (12:45–14:15, místnost SB 45) Čt 4. 1. 2024

Čt 11. 1. 2024

Čt 1. 2. 2024

4ME521 Digitální fotografie v praxi (14:30–16:00, místnost SB 45) Čt 4. 1. 2024

Čt 11. 1. 2024

Čt 1. 2. 2024

4ME599 Multimediální projekt (16:15–17:45, místnost SB 45) Čt 4. 1. 2024

Čt 11. 1. 2024

Čt 1. 2. 2024

Souborná zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou. Složení souborné zkoušky odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze. Forma zkoušky je ústní a zahrnuje znalosti získané z povinných předmětů. Klasifikaci souborné zkoušky bude tvořit jedna známka.

Okruhy souborné zkoušky z vedlejší specializace 4KIM