4KIM – Komunikace, interpretace, multimédia

Tato vedlejší specializace je určena pro studenty distančního studia.

Cíle studia

Vedlejší specializace učí studenty chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy. Cílem specializace je naučit, jak nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace. Studenti se naučí pracovat s komunikací prostřednictvím lingvistiky a rétoriky, pochopí fungování významů a jejich vazeb na komunikovaný obsah a formu prostřednictvím sémiotiky a v rámci výuky zpracování multimediálních forem si osvojí různé principy kódování informací a zpráv. Studenti propojí získané znalosti při vypracování praktického projektu.

Profil absolventa

Vedlejší specializace Komunikace, interpretace, multimédia je vhodným doplňkem pro manažerské a informatické vzdělání. Absolventi získají dovednosti spojené s komunikací vhodné pro vedoucí pozice na všech úrovních hierarchie firmy. Uplatnění budou mít v rámci marketingové komunikace a PR při nastavování interní (nastavování komunikačních procesů) i externí komunikace firmy (zejména při zadávání a hodnocení). Znalosti a dovednosti dále uplatní v rámci informatických projektů technického (dokumentace, zadání tvorby rozhraní) i sociálního charakteru (nastavení komunikace v rámci podnikových procesů).

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

Přehled povinných předmětů (30 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4ME501 Komunikace a multimédia 6 kreditů
4ME521 Digitální fotografie v praxi 6 kreditů
4ME599 Multimediální projekt 6 kreditů
4SA460 Prezentace informací a rétorika 6 kreditů
4SA461 Média a sémiotika 6 kreditů
Termíny výuky
4SA460 Prezentace informací a rétorika (18:00–19:30, RB 213) St 16. 10. 2024

St 23. 10. 2024

St 6. 11. 2024

4SA461 Média a sémiotika (19:45–21:15, RB 213) St 16. 10. 2024

St 23. 10. 2024

St 6. 11. 2024

4ME501 Komunikace a multimédia (12:45–14:15, místnost RB 105) Čt 9. 1. 2025

Čt 16. 1. 2025

Čt 23. 1. 2025

4ME521 Digitální fotografie v praxi (14:30–16:00, místnost RB 105) Čt 9. 1. 2025

Čt 16. 1. 2025

Čt 23. 1. 2025

4ME599 Multimediální projekt (16:15–17:45, místnost RB 105) Čt 9. 1. 2025

Čt 16. 1. 2025

Čt 23. 2. 2025

Souborná zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou. Složení souborné zkoušky odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze. Forma zkoušky je ústní a zahrnuje znalosti získané z povinných předmětů. Klasifikaci souborné zkoušky bude tvořit jedna známka.

Okruhy souborné zkoušky z vedlejší specializace 4KIM