4KI – Komunikace informací

Vedlejší specializace 4KI Komunikace informací je realizována ve spolupráci s Katedrou systémové analýzy.

Kapacita na semestr: 20 studentů
Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Tento studijní plán platí pro studenty, kteří VS studují od ZS 2024/2025.

Cíle studia

Vedlejší specializace je zaměřena na specifika zadávání a tvorby komunikačních výstupů a jejich odezvu v mediálním prostředí. Student se naučí pracovat se základními funkcemi komunikace (informovat, edukovat, bavit, přesvědčovat) a porozumět interpretaci vytvořeného narativního nebo multimediálního díla v mediálnímu prostoru. Získají přehled o klíčových aktérech, mediálních produktech a formátech, chování publika a intepretaci komunikovaných informací. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu, na postavení médií ve společnosti a různé vlivy a účinky médií na příjemce informací dle aktuální situace v mediálním prostoru. Prakticky se student naučí dílo koncepčně i projektově naplánovat, vytvořit a vyhodnotit potenciální nebo reálný dopad v kontextu současných komunikačních a mediálních trendů.

Profil absolventa

Vedlejší specializace doplňuje budoucím absolventům znalosti a dovednosti pro práci s přesahem do marketingové komunikace a PR nebo dále pro manažerské pozice, které s komunikací informací ve veřejném prostoru přicházejí do styku. Povinné předměty vedlejší specializace jsou zaměřené problematiku komunikačního díla, mediálního prostředí a vlastní tvůrčí práci, která přinese odborný a praktický vhled do problematiky. Povinně volitelná skupina nabízí dva aplikační předměty, z nichž si student volí, zda preferuje uplatnění poznatků ve zpravodajství a sociálních médiích nebo v oblasti komerční komunikace. V rámci volitelných předmětů si student volí doplňující obsah v závislosti na potřebách své hlavní studijní specializace nebo budoucí plánované kariéry. Má na výběr praktické předměty zaměřené na zvládnutí jednotlivých multimediálních disciplín jako jsou grafika, fotografie, video nebo zvuk, nebo dále předměty manažerské povahy orientované na informační management nebo měkké dovednosti.

Upozornění: Studium vedlejší specializace trvá minimálně 2 semestry, protože předmět 4ME469 Odborná studie v komunikaci informací je možné studovat až po vystudování předmětů 4ME301 Sémiotika multimédií4SA525 Informace a média a dále po vystudování jednoho z předmětů 4ME401 Multimediální komunikace nebo 4ME352 Prezentace a storytelling.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

Přehled povinných předmětů (9 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4ME301 Sémiotika multimédií 3 kredity
4SA525 Informace a média 3 kredity
4ME469 Odborná studie v komunikaci informací 3 kredity
Přehled povinně volitelných předmětů I (6 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4ME401 Multimediální komunikace 6 kreditů
4ME352 Prezentace a storytelling 6 kreditů
Přehled povinně volitelných předmětů II (15 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4ME411 Počítačová grafika a sazba 6 kreditů
4ME421 Digitální fotografie 6 kreditů
4ME431 Digitální video 6 kreditů
4ME240 Zvuk a multimédia 5 kreditů
4SA331 Fenomén myšlení pro manažery 6 kreditů
4SA661 Gamifikace (v angličtině) 3 kredity
4SA526 Nová média a sociální sítě 3 kredity
4SA260 Offline média a informační strategie 3 kredity
4SA612 Komunikace a prezentace informací (v angličtině) (pouze v LS) 6 kreditů