Bakalářský program Multimédia v ekonomické praxi
Vedlejší specializace pro magisterské studium na FIS VŠE
Celoživotní vzdělávání Kurzy pro veřejnost
Inteligentní Agentura GEN

Partneři a sponzoři