Lidé

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

vedoucí Katedry multimédií, mentor projektového managementu a kreativního řízení, garant magisterské specializace UX výzkum a design, lektor předmětu Řízení multimediálních projektů

Kancelář: SB 45
zdenek.vondra@vse.cz

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

garant programu Multimédia v ekonomické praxi

klasik české grafiky, fotograf a guru multimédií na VŠE

Kancelář: SB 45
horny@vse.cz

Ing. Petra Ivanega

zástupce vedoucího katedry, lektorka Multimediálního projektového semináře a Úvodu do multimédií, projektová manažerka produkčních zakázek

Kancelář: SB 45
Tel.: +420 224 095 870
petra.ivanega@vse.cz

Ing. Adriana Pánková, Ph.D.

pedagogická tajemnice KME, správce rezervačního systému KME

Kancelář: SB 45
Tel.: +420 224 095 870
adriana.valova@vse.cz

Bc. Anna Hábová, M.A.

pedagogická tajemnice KME, grafička & písmomalířka, lektorka grafických kurzů

Kancelář: SB 45
anna.habova@vse.cz

Lucie Richterová

fakturantka KME

Kancelář: RB 443
Tel.: +420 224 098 443
lucie.richterova@vse.cz

Bc. Vojtěch Kolář

správce techniky KME, lektor Herního designu

Kancelář: IB 102
Tel.: +420 224 095 872
vojtech.kolar@vse.cz

Bc. et Bc. Jaroslav Svoboda, MSc et MSc

doktorand se specializací na bezpečnost ICT v českém školství, lektor předmětu Multimediální technologie

Kancelář: IB 102
Tel.: +420 224 095 873
jaroslav.svoboda@vse.cz

Bc. Jan Bačák

lektor fotografických kurzů

Ing. Jan Balata, Ph.D.

lektor předmětu Uživatelský výzkum

Ing. Kateřina Bílková

projektová manažerka, lektorka Úvodu do multimédií

Ing. Adéla Božková

lektorka Multimediálního projektového semináře

Ing. Karolína Božková

lektorka Multimediálního projektového semináře

Ing. Jan Bubeníček

tvůrce grafiky a 3D grafiky, lektor 3D grafických předmětů

Bc. Josef Cach

Bc. Josef Cach

lektor fotografických předmětů

Mgr. Filip Dědic

designér a stratég, lektor kurzu Web design a uživatelská rozhraní

Ing. Miroslav Dittrich

šéfredaktor a moderátor, člen rady Českého rozhlasu, lektor mediálních předmětů

Bc. Ján Dugovič, DiS.

digitální designer, lektor UX předmětů

Ing. Václav Dušek

marketér, lektor kurzů 3D grafiky

Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

lektorka Prezentačních dovedností

Ing. Alžbeta Gburíková

lektorka Multimediálního projektového semináře, Řízení multimediálních projektů a Multimediální komunikace

Jakub Goldmann

Jakub Goldmann

lektor kurzu Web design a uživatelská rozhraní

Radim Hladík ml.

Radim Hladík ml.

zvukař, lektor kurzů filmového zvuku

Bc. Lukáš Chudáček

lektor předmětu Grafika a animace

Ing. Petra Jílková, Ph.D.

zástupkyně garanta magisterské specializace UX výzkum a design, service designer

Kancelář: SB 45
petra.jilkova@vse.cz

Mgr. Karolina Anna Kania, Ph.D.

antropoložka designu, lektorka magisterské specializace UX výzkum a design

Olina Kaufmanová

Olina Kaufmanová

střihačka, lektorka filmového střihu

Mgr. MgA. Ondřej Kepka

režisér a herec, lektor filmových předmětů a kurzu Tvůrčího zpracování jazyka a textu

PhDr. Petr Kopáček

universální voják komunikace všeho druhu, lektor kurzu Základy a praxe Public relations

Martin Kopta

digitální designér a lektor kurzu Web design a uživatelská rozhraní

Ing. Jiří Korčák

lektor kurzu Sémiotika multimédií a Média a sémiotika

Petr Kozlík, MSc.

Petr Kozlík, MSc.

designér a lektor kurzu Design thinking

Ing. Tomáš Krauz

střihač, dramaturg, režisér, lektor kurzu Grafika a animace

Ing. Libor Krsek

fotograf závodních strojů a krásných žen, lektor fotografických kurzů

Bc. Ondřej Lamač

lektor kurzů 3D grafiky se zaměřením na herní design a herní průmysl

Bc. Monika Machalová

designer, lektorka Multimediálního projektového semináře

Karin Mattlachová

Karin Mattlachová

produkční, lektorka filmové produkce

Ing. Pavel Michalik

dokumentární režisér a lektor filmových předmětů

Mgr. Robert Novák

Mgr. Robert Novák

kameraman, lektor kamery

Pavel Wilhelm Přibyl

copywriter, lektor Copywritingu v rámci předmětu Tvůrčího zpracování jazyka a textu

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

specialistka na texty a jejich interpretaci, lektorka kurzu Tvůrčího zpracování jazyka a textu

Ing. Barbora Rešovská

lektorka předmětu Úvod do multimédií

Bc. Jakub Ruschka

lektor předmětů Zvuk a multimédia a Hudba a hudební produkce

Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

lektor kurzu Sémiotika multimédií

Ing. Richard Stiebitz

kreativec a mentor, lektor kurzů Řízení multimediálních projektů

Petr Ševcovic

Petr Ševcovic

produktový designér a lektor kurzů o UI

Ing. Filip Truhlář

stratég v marketingové agentuře, lektor video kurzů

Kristýna Vildová, DiS.

grafička a lektorka grafických předmětů

Kancelář: SB 45
Tel.: +420 224 095 870
kristyna.vildova@vse.cz

Mgr. MgA. Radana Vítková

šéfredaktorka a filmová publicistka, lektorka kurzu Tvůrčího zpracování jazyka a textu

Bc. Jan Volejníček

lektor předmětu Zvuk a multimédia

Tereza Willoughby

redaktorka a moderátorka, vedoucí redakce kultury České televize, lektorka kurzu o prezentaci a komunikaci

Ing. Tereza Zichová

lektorka Úvodu do multimédií

  • Autor: Webmaster FIS
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: