O nás

Katedra multimédií (KME) působí na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

KME garantuje a zajišťuje výuku bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi, magisterské vedlejší specializace Multimediální komunikace a výuku vybraných kurzů pro Univerzitu 3. věku VŠE (U3V). Katedra multimédií zajišťuje fotografické, grafické a video práce pro VŠE, firmy i veřejnost.

KME je umístěna v místnostech RB336A, RB336 v Rajské budově a studio se nachází v IB102 v Italské budově VŠE na Žižkově.

Katedra multimédií se transformovala z Grafické a multimediální laboratoře Centra profesního vzdělávání, která vznikla v roce 2008.

VYBAVENÍ

Katedra disponuje kompletním zázemím pro tvorbu multimediálních výstupů:

  • multifunkční ateliér upravitelný dle nároků výuky pro foto, video nebo zvukovou práci,
  • multimediální učebna s počítači Mac vybavenými  potřebným softwarem pro zpracování multimédií,
  • fotoaparáty, videokamery, zařízení pro záznam zvuku a další techniku pro pořízení multimédií ve studiu i v terénu.

VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vědecká činnost katedry je orientována na témata na pomezí aplikované informatiky, uživatelských rozhraní, mediálních studií, teorií komunikace a sémiotiky.

Zkoumaná témata:

  • Vícevrstevný rozbor komunikačního procesu využívajícího multimédia
  • Návrh a design multimediálních výstupů pro účely vizuální komunikace firem
  • Optimalizace výrobního procesu multimédií
  • Uživatelská rozhraní v souvislosti s naplňováním dlouhodobých cílů

KME dále v svou publikační činnost zaměřuje na tvorbu nových výukových učebnic a publikací.

KME je řešitelským pracovištěm vybraných projektů a grantů
Přehled řešených projektů a grantů

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

KME věnuje mnoho pozornosti spolupráci se soukromými i státními společnostmi na úrovni studentských stáží, speciálních volitelných kurzů, návštěv odborníků z praxe v běžné výuce, exkurzí a konzultací práce na projektech. Hlavními partnery KME jsou standardně přední reklamní agentury s pobočkami v ČR, televizní společnosti a jejich dodavatelé, poskytovatelé audiovizuální techniky nebo špičkoví freelance zpracovatelé multimediálních služeb.Katedra multimédií také zajišťuje fotografické práce včetně foto a video dokumentace promocí VŠE a dále grafické práce a reklamní kampaně pro potřeby VŠE i pro externí subjekty.