O nás

Katedra multimédií (KME) působí na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Katedra se zaměřuje na tvorbu grafiky, animace, fotografií, videa, zvuku, uživatelských rozhraní, komunikačních strategií a taktik v komerčním prostředí (komunikace, reklama, média, online vzdělávání, MOOC, informační systémy, herní průmysl).

KME garantuje a zajišťuje výuku bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi, magisterskou hlavní specializaci UX výzkum a design, magisterské vedlejší specializace Multimediální komunikace a výuku kurzů pro Celoživotního vzdělávání dostupných pro širokou veřejnost. Katedra multimédií poskytuje služby v podobě komerčních zakázek i smluvního výzkumu pro VŠE, firmy i veřejnost.

KME je umístěna v místnosti SB45 (prostor u tělocvičny pod knihovnou) ve Staré budově a studio se nachází v IB102 v Italské budově VŠE na Žižkově.

Katedra multimédií vznikla 1. 9. 2018 transformací z Grafické a multimediální laboratoře Centra profesního vzdělávání, která vznikla v roce 2008.

 

VYBAVENÍ

Katedra disponuje kompletním zázemím pro tvorbu multimediálních výstupů i komplexních komunikací:

  • multifunkční studio s oddělenou režií a střižnou upravitelné dle pro foto, video, zvukovou nebo UX výzkumnou práci,/li>
  • multimediální učebna s počítači Mac vybavenými potřebným softwarem pro zpracování multimédií,
  • fotoaparáty, videokamery, zařízení pro záznam zvuku a další techniku pro pořízení multimédií ve studiu i v terénu.

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

KME klade důraz na spolupráci se soukromými i státními společnostmi na úrovni výměny zkušeností, přítomnosti odborníků z praxe ve většině běžné výuky, studentských stáží, speciálních volitelných kurzů, exkurzí a konzultací prací na projektech.

Hlavními partnery KME jsou standardně přední reklamní agentury s pobočkami v ČR, televizní společnosti a jejich dodavatelé, poskytovatelé audiovizuální techniky nebo špičkoví freelance zpracovatelé multimediálních služeb.

Katedra multimédií aktivně nabízí a poskytuje služby formou komerčních zakázek i smluvního výzkumu pro externí subjekty, firmy i veřejnost. Dále zajišťuje pro potřeby VŠE fotografické práce včetně foto a video dokumentace promocí VŠE a dále grafické práce a reklamní kampaně.

VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vědecká činnost katedry je orientována na témata na pomezí aplikované informatiky, uživatelských rozhraní, mediálních studií, teorií komunikace a sémiotiky.

Zkoumaná témata:

  • Komunikační proces využívající multimédia
  • Návrh a design multimediálních výstupů pro účely komerční komunikace
  • Optimalizace výrobního procesu multimédií
  • Uživatelská rozhraní v kontextu naplňování dlouhodobých cílů organizace
  • Zabezpečení mediálních kanálů ve školství

KME dále v svou publikační činnost zaměřuje na tvorbu nových výukových učebnic a publikací.

KME je řešitelským pracovištěm vybraných projektů a grantů
Přehled řešených projektů a grantů