Nabídka mimosemestrálních a volitelných kurzů

Zde najdete bližší informace k mimosemestrálním a volitelným kurzům KME. Přihlašování probíhá standardně přes InSIS. 

Jedinou výjimkou je předmět 4ME235, na který se studenti přihlašují speciálním dotazníkem, protože jsou rozděleni mezi 5 lektorů dle vlastních preferencí a pořadí přihlášení. Dotazník bude nasdílen v MS Teams.

Některé z kurzů nejsou otevírány v každém semestru.

Ident Název a téma předmětu Podrobnosti k předmětu
4ME371 Prezentační dovednosti Termín výuky pro LS 2023/24 

1. blok: středa 20. 3. 2024

 • NB 177B od 14.30 do 16.00 hodin
 • NB 177A od 16.15 do 20.30 hodin.

2. blok: středa 27. 3. 2024 NB 139 od 14.30 do 20.30 hodin.

3. blok: středa 10. 4. 2024 NB 139 od 14.30 do 20.30 hodin

4. blok: středa 24. 4. 2024 NB 139 od 14.30 do 20.30 hodin.

rezervní termín středa 15. 5. 2024 NB 177A od 14.30 do 20.30 hodin.

Lektorka: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Kapacita: 20 studentů

4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě

(3 kredity)

Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

Kapacita 6 studentů/lektora

 • režie: Mgr. MgA. Radana Vítková (první polovina semestru), Mgr. MgA. Ondřej Kepka (druhá polovina semestru)
 • zvuk: Radim Hladík ml., Lukáš Lülei
 • produkce: Karin Mattlachová
 • střih: Olina Kaufmanová
 • kamera: Robert Novák

Jeden student se může přihlásit pouze na jednu profesi! Tu bude muset vykonávat v rámci předmětu 4ME239 (AV2)! Domluvte si týmy už nyní.

Prerekvizity: 4ME231, pro režii ještě 4ME201!

4ME263

Základy a praxe Public relations

(3 kredity)

Obsah kurzu:

Public relations neboli vztahy s veřejností hrají velmi důležitou roli ve státním i soukromém firemním sektoru. Jde o komplexní obor snoubící komunikační i analytické dovednosti a znalosti. Reputace je to nejcennější, čím disponují jedinci i instituce. Právě dobré jméno respektive image, a ne produkt či služba sama, mnohdy rozhoduje o tom, jaký mobil si koupíme, v jaké restauraci se stravujeme, jakou pojišťovnu zvolíme nebo jakou politickou stranu budeme volit. Jak říká klasik – všechno můžeme koupit, jen dobrou pověst ne.  A právě o reputaci nás jako jedinců i o reputaci institucí, kde pracujeme, musíme průběžně pečovat a systematicky a promyšleně ji budovat. Předmět bude kombinovat hodiny poskytující „tvrdé“ informace (data, čísla, doporučení, praktické rady, best practices) s tréninkem rozvoje „měkkých“ praktických dovedností studentů v oblasti PR.

Výstupy: V rámci kurzu se studenti komplexně seznámí s oborem Public relations. Získají přehled o mediálním trhu v Česku, zkusí si jednotlivé techniky práce tiskového mluvčího, ale především se budou učit vhodné sebeprezentaci, protože ať již budou působit jako freelanceři, nebo budou pracovat ve velkých reklamních agenturách či kdekoliv jinde, budování dobré pověsti využijí jak ve vztahu k (potenciálním) klientům, tak případnému zaměstnavateli. Studenti se taky teoreticky i prakticky seznámí i s dalšími nástroji PR, včetně CSR, krizové komunikace a interní komunikace.

Termíny výuky: středa 14:30–⁠16:00, RB 105

Lektor: Ph.Dr. Petr Kopáček

Podmínka: Máte PR poprvé. Dříve se učil jako 4ME292 Trendy. V případě znovu-zapsání přijdete o kreditové poukázky.

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů, max. 25 studentů.

4ME293

Trendy v multimédiích 3 =

Teorie a praxe Public relations se speciálním zaměřením na osobní PR – pokračovací kurz

(4 kredity)

Tento kurz přímo navazuje na úvodní kurz „Základy a praxe Public relations,“ v jehož rámci jsme se seznámili se základy jednotlivých disciplín a nástrojů Public relations.

V jednotlivých lekcích si společně prohloubíme znalosti a praktické dovednosti v klíčových aktivitách PR s maximálním důrazem na využití v praxi. Zaměříme se na osobní PR a systematické posilování osobní reputace, včetně zlepšování vlastních prezentačních dovedností a využívání možností na trhu práce.  Součástí kurzu je i dlouhodobý PR projekt pro reálného zadavatele, procvičíme si přípravu a realizaci skutečné tiskové konference, budeme společně pracovat i na CSR projektu a na dalších aktivitách, které budete moci využít i v rámci dalších kurzů vašeho studia. Součástí výuky je i exkurze do jednoho z klíčových českých médií a přednášky předních osobností české PR scény a zkušených novinářů.

Termíny výuky: středa 16:15–⁠17:45

Lektor: Ph.Dr. Petr Kopáček

Prerekvizity: 4ME292 jako Základy a praxe Public relations nebo 4ME263 Základy a praxe Public relations.

Pro malý zájem v LS 23/24 nebude předmět otevřen.

4ME383

Základy herního designu

(5 kreditů)

Obsah kurzu:

Předmět se zabývá základy herního vývoje, se zaměřením na herní design. Během semestru se student seznámí s hlavními principy herního designu a jak zapadají do celkového procesu vývoje her. Tyto znalosti aplikuje při tvorbě vlastního herního prototypu.

Obsah kurzu:

 1. Herní design a herní designer
 2. Proces herního vývoje
 3. Herní mechaniky
 4. Typy her
 5. Iterace a playtesting
 6. Psychologie hráče
 7. Narrative design
 8. Worldbuilding
 9. Struktura hry a level design
 10. Herní rozhraní
 11. Etika a hry, serious games
 12. Gamifikace
 13. Publishing

Výstupy:

 • Hlavním výstupem kurzu je celosemestrální projekt, ve kterém studenti v malých skupinách vytvoří hratelný prototyp hry, dle jejich výběru buď digitální, nebo společenské.
 • Zakončení kurzu probíhá formou obhajoby celosemestrálního projektu.
 • Doplňkové výstupy kurzu jsou analýza herních mechanik a návrh level designu do existující hry.

Termíny výuky: úterý 9:15–⁠12:30, SB 110

Lektor: Bc. Vojtěch Kolář

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů, maximum 12.

4ME316

Počítačová sazba a InDesign

(4 kredity)

Obsah kurzu:

Předmět představí teorii a praxi sazby a především seznámí studenty s ovládáním a možnostmi nástroje Adobe InDesign. Počítačová sazba (DTP) v sobě kombinuje a propojuje obory grafiky (bitmapové a vektorové), typografie, polygrafie a okrajově i psychologie grafických prvků a kompozice, a typicky završuje workflow jich všech do jediného výstupu pro malo- či velkonákladový tisk. Je tak často tím klíčovým článkem při přenosu původní myšlenky tvůrce (autora, grafika, marketingového kreativce, atd.) k vnímání u jejího konečného příjemce. Do počítačové sazby DTP se promítají poznatky tradiční řemeslně založené sazby fyzické, technik včetně knihařství, a uplatňují se v návrhu, digitální tvorbě a fyzické realizaci publikací všech druhů tiskových i digitálních.

Konkrétně si studenti prakticky vyzkouší vysázet reálné publikace, typu produktový katalog, booklet, předloha knihy, portfolio, arch vizitek, layout webu, vše v nástroji InDesign. Tomu bude vždy předcházet teorie procesu přípravy, realizace a produkce. Tento proces se bude probírat z pohledu technického, organizačního a koordinačního, jelikož často právě samotný určuje svojí povahou řadu faktorů, jejichž znalost je nutným předpokladem pro dovedení dokumentů a publikací do vizuální i fyzické účinnosti až dokonalosti.

Cílem kurzu je kromě toho také ukázat propojení s ostatními grafickými programy balíku Adobe a překrytí jejich funkcionalit. Věnovat se bude i doplňkům InDesignu a dotkne se teorie a nástrojů pro redakční workflow a online spolupráci.

Součástí kurzu jsou i diskuse s hosty z praxe – novináři, tiskovými mluvčími, PR managery a dalšími předními českými odborníky na komunikaci.

Termíny výuky: zrušeno z osobních důvodů lektora  29. 1. až 2. 2. 2024 SB 45

Lektor: Ing. Vojtěch Špaček

Prerekvizity: 4ME110 nebo 4ME411.

4ME291 Multimediální tender –⁠ vyučuje se pouze v LS

(Inovace v komunikačních kampaních)

(3 kredity)

Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

Středa 16:15–17:45, RB 207

Lektoři: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., Ing. Petra Ivanega

4ME290

Hudba a hudební produkce

(4 kredity)

Obsah kurzu:

Hudba a hudební produkce od A do Z
Mimosemetrální předmět zabývající se jak hudbou jako vědou, tak jako předmětem zkoumání z hlediska různých estetik, tak i její praktickou výrobou. Během čtyř lekcí vám dáme základní vhled do toho, co předchází vzniku hudebního tracku, co se děje při jeho produkci a co všechno je třeba udělat během postprodukce, než půjde track mezi lidi.
Vize – styl – hudební produkce – nahrávání – mix – master – vydání tracku.

Prerekvizitou je zvuk (4ME240)

4 lekce, 3 lektoři, 10 studentů.

Termíny výuky vždy 9:30–⁠14:30, SB 45: 

 • 23. 4. 2024
 • 30. 4. 2024
 • 7. 5. 2024
 • 14. 5. 2024

Lektor: Bc. Jakub Ruschka, Tomáš Sochůrek a Radim Výchopeň.

4ME352

Prezentace a storytelling

(6 kreditů)

Obsah kurzu:

Předmět seznamuje studenty s problematikou prezentace dat ve smyslu porozumění znalostem a očekáváním příjemce prezentace. Při prezentaci dat je důraz kladen na uspořádání a převedení souboru analytických výstupů do podoby dramaturgicky vystavěné prezentace, využívající přiměřenou zkratku a odpovídající multimediální formy výstupu.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni (i) stanovit cíl komunikace, (ii) analyzovat příjemce komunikace z hlediska znalostí potřebných pro porozumění obsahu prezentace a motivace pro její příjem, (iii) strukturovat informace získané z datově analytických výstupů v návaznosti na potřeby příjemce komunikace, (iv) vystavět dramaturgii prezentace v závislosti na důležitosti informací s odpovídajícím odkazem do analytického výstupu, zprávy či dashboardu a (v) navrhnout optimální formy zpracování prezentace.

Termíny výuky: úterý 7:30–10:45, SB 229

Lektoři: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., Tereza Willoughby, Ing. Alžbeta Gburíková, Ing. Vojtěch Špaček, Lenka Kůrková, Růžena Škrobánková a další odborníci

Všechny kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců.