Aktuální nabídka mimosemestrálních a volitelných kurzů

V zimním semestru 2020/21 budeme pro studenty oboru Multimédia v ekonomické praxi otevírat tyto mimosemestrální předměty:

Ident Název a téma předmětu Podrobnosti k předmětu Přihlašování
4ME371 Prezentační dovednosti Termín výuky:

 • bude upřesněn začátkem semestru
 • čtyři 5-hodinové bloky

Lektorka: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Kapacita: 20 studentů

Kurz je primárně přidělován studentům 3. ročníku

předregistrace uzavřeny
4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

 • 3 kredity

Kapacita:

 • režie – 6 studentů
 • zvuk – 6 studentů
 • produkce – 6 studentů
 • střih – 6 studentů
 • kamera – 6 studentů

Lektoři:

 • Mgr. MgA. Ondřej Kepka (režie)
 • Radim Hladík ml. (zvuk)
 • Karin Mattlachová (produkce)
 • Olina Kaufmanová (střih)
 • Robert Novák (kamera)

Kurz je povinný pro studenty, kteří chtějí v předmětu 4ME232 pracovat na pozici režiséra nebo zvukaře.

Prerekvizity: 4ME231

předregistrace uzavřeny
4ME290 Trendy v multimédiích:

Praxe v televizních a broadcastových procesech

Termíny výuky:

 • úterý 17:00 – 20:00 (případně podle domluvy)
 • 3-hodinové bloky jednou za 2 týdny

Obsah kurzu:

 1. tvorba reportáže
 2. tvorba zpravodajské relace
 3. simulace pracovního dne v redakci

Prerekvizity: 4ME111, 4ME121

Doporučujeme studovat po ukončení 4ME231

Lektorka: Tereza Willoughby

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů

předregistrace uzavřeny
4ME292 Trendy v multimédiích 2:

Televizní a broadcastové procesy

Termíny výuky: bude upřesněn

 • 4 kredity

Obsah kurzu:

 1. historie a struktura televize, procesy v televizním vysílání, systémy pro plánování a management TV vysílání, způsoby tvorby šablon, nasazení do vysílání, vazby na datové zdroje
 2. reportování zákonným orgánům a kolektivním správcům autorských práv, Rada pro rozhlasové a TV vysílání, Etický kodex reklamy
 3. reklamy a bookovací systémy, mediaplán, návaznosti na reklamní agenturu
 4. tvorba obsahu a technická správa TV stance, živé vysílání, přenosy a streamování, hybridní TV vysílání (HbbTV), kontextová reklama

Prerekvizity: 4ME111, 4ME121

Lektor: Ing. Antonín Krist

Min. kapacita na otevření kurzu: 12 studentů

předregistrace uzavřeny
4ME291 Multimediální tender

(Inovace v komunikačních kampaních)

Termíny výuky: LS 2020/2021

Lektor: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

 • 3 kredity (13 cvičení)
předregistrace uzavřeny


Všechny kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců.