Nabídka mimosemestrálních a volitelných kurzů

Zde najdete bližší informace k mimosemestrálním a volitelným kurzům KME. Zájem o předměty vyjadřujete vyplněním dotazníku, který je rozesílán před začátkem semestru do týmu „Multimédia v ekonomické praxi“ v MS Teams.

Přihlašování probíhá standardně přes InSIS. Jedinou výjimkou je předmět 4ME235, na který se studenti přihlašují speciálním dotazníkem, protože jsou rozděleni mezi 5 lektorů dle vlastních preferencí a pořadí přihlášení.

Některé z kurzů nejsou otevírány v každém semestru.

Ident Název a téma předmětu Podrobnosti k předmětu
4ME371 Prezentační dovednosti Termín výuky: čtyři 5-hodinové blok, termíny se upřesňují na začátku semestru

Lektorka: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Kapacita: 20 studentů

4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě

(3 kredity)

Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

Kapacita:

 • režie –⁠ 6 studentů
 • zvuk –⁠ 6 studentů
 • produkce –⁠ 6 studentů
 • střih –⁠ 6 studentů
 • kamera –⁠ 6 studentů

Lektoři:

 • Mgr. MgA. Ondřej Kepka (režie)
 • Radim Hladík ml. (zvuk)
 • Karin Mattlachová (produkce)
 • Olina Kaufmanová (střih)
 • Robert Novák (kamera)

Jeden student se může přihlásit pouze na jednu profesi! Tu bude muset vykonávat v rámci předmětu 4ME232!

Prerekvizity: 4ME231

4MExxx Televizní a broadcastové procesy

(4 kredity)

Obsah kurzu:

Předmět se zabývá problematikou výroby zpravodajského obsahu pro televizní, rozhlasové a digitální obsahové sítě. Prezentuje standardy, práci jednotlivých rolí i procesní fungování redakce, která připravuje krátkodobý zpravodajský obsah k aktuálním tématům k živému nebo programovanému vysílání. V rámci cvičení bude probíhat simulace fungování obsahové redakce a praktická výroba reportáží. Studenti si projdou celým procesem a získají zkušenosti při tvorbě reálných výstupů a jejich odbavení.

Termíny výuky: pro LS 2022/2023 není vypsán pro malý počet zájemců

Lektorka: Tereza Willoughby

Doporučujeme studovat po ukončení 4ME231

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů

4MExx

Základy a praxe Public relations

(4 kredity)

Obsah kurzu:

Public relations neboli vztahy s veřejností hrají velmi důležitou roli ve státním i soukromém firemním sektoru. Jde o komplexní obor snoubící komunikační i analytické dovednosti a znalosti. Reputace je to nejcennější, čím disponují jedinci i instituce. Právě dobré jméno respektive image, a ne produkt či služba sama, mnohdy rozhoduje o tom, jaký mobil si koupíme, v jaké restauraci se stravujeme, jakou pojišťovnu zvolíme nebo jakou politickou stranu budeme volit. Jak říká klasik – všechno můžeme koupit, jen dobrou pověst ne.  A právě o reputaci nás jako jedinců i o reputaci institucí, kde pracujeme, musíme průběžně pečovat a systematicky a promyšleně ji budovat. Předmět bude kombinovat hodiny poskytující „tvrdé“ informace (data, čísla, doporučení, praktické rady, best practices) s tréninkem rozvoje „měkkých“ praktických dovedností studentů v oblasti PR.

Výstupy: V rámci kurzu se studenti komplexně seznámí s oborem Public relations. Získají přehled o mediálním trhu v Česku, zkusí si jednotlivé techniky práce tiskového mluvčího, ale především se budou učit vhodné sebeprezentaci, protože ať již budou působit jako freelanceři, nebo budou pracovat ve velkých reklamních agenturách či kdekoliv jinde, budování dobré pověsti využijí jak ve vztahu k (potenciálním) klientům, tak případnému zaměstnavateli. Studenti se taky teoreticky i prakticky seznámí i s dalšími nástroji PR, včetně CSR, krizové komunikace a interní komunikace.

Termíny výuky: středa 11:00–⁠12:30

Lektor: Petr Kopáček

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů

4ME383

Základy herního designu

(5 kreditů)

Obsah kurzu:

Předmět se zabývá základy herního vývoje, se zaměřením na herní design. Během semestru se student seznámí s hlavními principy herního designu a jak zapadají do celkového procesu vývoje her. Tyto znalosti aplikuje při tvorbě vlastního herního prototypu.

Obsah kurzu:

 1. Herní design a herní designer
 2. Proces herního vývoje
 3. Herní mechaniky
 4. Typy her
 5. Iterace a playtesting
 6. Psychologie hráče
 7. Narrative design
 8. Worldbuilding
 9. Struktura hry a level design
 10. Herní rozhraní
 11. Etika a hry, serious games
 12. Gamifikace
 13. Publishing

Výstupy:

 • Hlavním výstupem kurzu je celosemestrální projekt, ve kterém studenti v malých skupinách vytvoří hratelný prototyp hry, dle jejich výběru buď digitální, nebo společenské.
 • Zakončení kurzu probíhá formou obhajoby celosemestrálního projektu.
 • Doplňkové výstupy kurzu jsou analýza herních mechanik a návrh level designu do existující hry.

Termíny výuky: pátek 9:15–⁠12:30

Lektor: Vojtěch Kolář

4MExxx

Počítačová sazba a InDesign

(4 kredity)

Obsah kurzu:

Předmět představí teorii a praxi sazby a především seznámí studenty s ovládáním a možnostmi nástroje Adobe InDesign. Počítačová sazba (DTP) v sobě kombinuje a propojuje obory grafiky (bitmapové a vektorové), typografie, polygrafie a okrajově i psychologie grafických prvků a kompozice, a typicky završuje workflow jich všech do jediného výstupu pro malo- či velkonákladový tisk. Je tak často tím klíčovým článkem při přenosu původní myšlenky tvůrce (autora, grafika, marketingového kreativce, atd.) k vnímání u jejího konečného příjemce. Do počítačové sazby DTP se promítají poznatky tradiční řemeslně založené sazby fyzické, technik včetně knihařství, a uplatňují se v návrhu, digitální tvorbě a fyzické realizaci publikací všech druhů tiskových i digitálních.

Konkrétně si studenti prakticky vyzkouší vysázet reálné publikace, typu produktový katalog, booklet, předloha knihy, portfolio, arch vizitek, layout webu, vše v nástroji InDesign. Tomu bude vždy předcházet teorie procesu přípravy, realizace a produkce. Tento proces se bude probírat z pohledu technického, organizačního a koordinačního, jelikož často právě samotný určuje svojí povahou řadu faktorů, jejichž znalost je nutným předpokladem pro dovedení dokumentů a publikací do vizuální i fyzické účinnosti až dokonalosti.

Cílem kurzu je kromě toho také ukázat propojení s ostatními grafickými programy balíku Adobe a překrytí jejich funkcionalit. Věnovat se bude i doplňkům InDesignu a dotkne se teorie a nástrojů pro redakční workflow a online spolupráci.

Termíny výuky: 30.1.–3.2.2023  9:15–16:00

Lektor: Vojtěch Špaček

Doporučujeme studovat po ukončení 4ME110/4ME411

4ME291 Multimediální tender –⁠ vyučuje se pouze v LS

(Inovace v komunikačních kampaních)

Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

Lektoři: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., Ing. Petra Ivanega

 • 3 kredity (13 cvičení)
4MExxx

Hudba a hudební produkce

(4 kredity)

Obsah kurzu:

Postupně si projdete celý proces vzniku hudební nahrávky od skládání až po mastering. V první lekci se vám dostane přehledu různých hudebních estetik a žánrů z nich pramenících. Ve druhé si nastíníte základy klasické hudební teorie a potom už se společně pustíte do skládání skladby. Třetí lekce je nahrávání ve studiu –⁠ živé nástroje a případně zpěvy, čtvrtá lekce mix a master.

Prerekvizitou je zvuk.

4 lekce, 3 lektoři, 10 studentů.

Termíny výuky vždy 9:00–⁠14:00: 

 • 24.2.,
 • 10.3.,
 • 31.3.,
 • 21.4.

Lektor: Jakub Ruschka

Všechny kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců.