Aktuální nabídka mimosemestrálních kurzů

V letním semestru 2018/19 budeme pro studenty oboru Multimédia v ekonomické praxi otevírat tyto mimosemestrální kurzy:

Ident Název a téma kurzu Podrobnosti k předmětu Přihlašování
4ME281 Design komunikací Termíny výuky:

 • 4.-8.2.2019

Kurz určen pouze pro 1. ročníky

Lektor: Petr Kozlík

kapacita naplněna
4ME102 Multimediální technologie

(anotaci předmětu najdete níže)

Termíny výuky:

 • od 12.2.2019 každé úterý 12:45 – 16:15
 • (po dobu 13 týdnů)
 • učebna IB102
 • 5 kreditů (13 přednášek, 13 cvičení)

Lektor: Bc. et Bc. Jaroslav Svoboda

Kurz vhodný i pro 1. ročníky

kapacita naplněna
4ME291 Multimediální tender

(Řešení vybraného komunikačního projektu)

Termíny výuky budou upřesněny

Lektor: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

 • 3 kredity (13 cvičení)
předregistrace probíhají
4ME292 Trendy v multimédiích 2
Grafika 3: Design mobilních aplikací
Termíny výuky:

 • 26., 27., 28.  února,
  vždy 18:00 – 21:15
 • 5., 7., 12., 20., 26. března,
  vždy 18:00 – 21:15
 • SB127

Obsah kurzu:
– workflow při tvorbě aplikace
– rešerše existujících aplikací
– inspirace, moodboard
– typografie a barvy
– UI prvky, základy UX
– Photoshop a Illustrator pro pokročilé

 • 4 kredity (13 cvičení)
 • kapacita: 10 studentů

Lektorka: Margarita Antsifirova

kapacita naplněna
4ME315 3D animace (principy a aplikace)

(anotaci předmětu najdete níže)

Termíny výuky:

 • od 1.3.2019 každý pátek 9:15 – 10:45
 • po dobu 13 týdnů
 • učebna RB336
 • 4 kredity (13 cvičení)

Prerekvizity: 4ME112, 4ME122, 4ME213, 4ME231, 4ME240

Lektoři: Ing. Jan Bubeníček, Ing. Václav Dušek

 

Kurz nebudeme otevírat z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

4ME371 Prezentační dovednosti Termíny výuky:

 • 12. 3. 2019 (úterý) NB 468
  14.00 – 19.00
 • 29. 3. 2019 (pátek) NB 468
  14.30 – 18.30
 • 9. 4. 2019 (úterý) NB 468
  14.00 – 19.00
 • 30. 4.2019 (úterý) NB 468
  14.00 – 19 00
 • 23. 4. 2019 (úterý), příp. jiný den dle domluvy, cca 14.00 – 18.00 dle harmonogramu

Lektorka: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Kapacita: 20 studentů

Oborově povinný kurz pro 3. ročníky

kapacita naplněna
4ME293 Trendy v multimédiích 3

Fotografie 3: Pokročilá postprodukce

Termíny výuky:

 • 28.5.    9:00 – 18:00
 • 4.6.    9:00 – 18:00
 • učebna RB336

Lektor: Adam Bartas

Kapacita: 12 studentů

Předregistrace probíhá e-mailem na libor@liborkrsek.com do 26. 4 do 20:00.

Do předmětu uveďte „Adam postprodukce“ a napište pár slov, proč na kurz chcete jít.


Všechny kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců.

 

Zaměření předmětu 4ME315: 3D animace (principy a aplikace)

Cílem kurzu je rozšířit dovednosti v 3D grafice o rozměr času, tedy rozpohybovat statický model či scénu v čase a tím vytvořit animaci. Kurz staví na znalostech získaných na předmětu 4ME213 – Principy a aplikace 3D grafiky, a bude od studentů očekávat schopnosti plnohodnotného modelování a renderování statických scén.

Na kurzu budou postupně prakticky probírány dílčí techniky animace v programu Cinema 4D. V jednotlivých týdnech se na praktických cvičeních vysvětlí všechny podstatné dovednosti vedoucí k vytvoření semestrálního projektu v podobě týmové animace. Ta bude odrážet nejen co nejlepší technickou stránku v rámci 3D grafiky, ale měla by také kompilovat znalosti z ostatních oborových multimediálních kurzů, jako je zvuk, střih, video postprodukce.

Druhá část kurzu bude zaměřena na vytvoření pokročilého statického 3D výstupu reklamního zaměření. Tento výstup např. pro účely velkoformátového tiskového formátu by měl být kompilátem 3D grafiky, bitmapové postprodukce a typografické sazby.

 

Zaměření předmětu 4ME102: Multimediální technologie

Předmět reflektuje aktuální trendy audiovizuálního odvětví ICT oboru a seznamuje studenty s principy a technologiemi, které jsou použity při tvorbě multimédií a to jak prakticky, tak i teoreticky.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
– popsat princip funkčnosti audiovizuální techniky
– popsat princip multimediálních technologií
– erudovaně určit vhodnou technologii k výrobě konkrétního multimediálního díla
– správně technologicky postupovat při nahrávání, ukládání, zpracování, exportování a prezentování multimediálního díla
– vybrat potřebnou audiovizuální techniku pro výrobu multimediálního díla
– používat audiovizuální kódovací a dekódovací nástroje

Obsah předmětu:
1. Základy matematické informatiky, fyziky a popis počítačového HW
2. Základy digitální fotografie, bitmapové a vektorové grafiky, standardy
3. Ztrátové a bezeztrátové obrazové kompresní formáty, JPEG komprese
4. Historie, Digitální fotoaparát, skener, monitor, projektor
5. Záklaní principy zvuku a standardy
6. Principy digitálního záznamu zvuku, zvukové bezeztrátové a ztrátové kódovací formáty
7. Prostorový zvuk, fyzická média, konektory a kabely
8. Principy digitálního videa, standardy a historie
9. Ztrátové a bezeztrátové kódovací formáty, MPEG komprese
10. Trendy v digitálním videu
11. Televizní vysílání, fyzická média, streamování
12. Kamerová a související technika
13. Datová média a přenost dat