Aktuální nabídka mimosemestrálních a volitelných kurzů

V letním semestru 2019/20 budeme pro studenty oboru Multimédia v ekonomické praxi otevírat tyto mimosemestrální předměty:

Ident Název a téma předmětu Podrobnosti k předmětu Přihlašování
4ME371 Prezentační dovednosti 1. termín výuky:

 • 27. 2. 13.30 – 18.30 (čtvrtek)
 • 10. 3. 12.30 – 17.30 (úterý)
 • 19. 3. 13.30 – 18.30 (čtvrtek)
 • 7. 4. 13.30 – 19.00 (úterý)

2. termín výuky:

 • 21. 4. 13.00 – 18.00 (úterý)
 • 5. 5. 12.30 – 16.30 (úterý)
 • 14. 5. 13.30 – 18.30 (čtvrtek)
 • 28. 5. 13.30 – 19.00 (čtvrtek)

Lektorka: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Kapacita: 2 x 20 studentů

Oborově povinný kurz pro 3. ročníky

předregistrace ukončeny
4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

 • 3 kredity

Kapacita:

 • režie – 6 studentů (1. setkání 25.2. 15:00)
 • zvuk – 6 studentů (1. setkání 3.3. 11:00)
 • produkce – 6 studentů (1. setkání 3.3. 14:30)
 • střih – 6 studentů (1. setkání 3.3. 11:00)
 • kamera – 6 studentů (1. setkání 24.2. 10:00)

Lektoři:

 • Mgr. MgA. Ondřej Kepka (režie)
 • Radim Hladík ml. (zvuk)
 • Karin Mattlachová (produkce)
 • Olina Kaufmanová (střih)
 • Robert Novák (kamera)

Kurz je povinný pro studenty, kteří chtějí v předmětu 4ME232 pracovat na pozici režiséra nebo zvukaře.

Prerekvizity: 4ME231

předregistrace ukončeny
4ME292 Trendy v multimédiích 2:

Televizní a broadcastové procesy

Termíny výuky: bude upřesněno

 • 4 kredity

Obsah kurzu:

 1. historie a struktura televize, procesy v televizním vysílání, systémy pro plánování a management TV vysílání, způsoby tvorby šablon, nasazení do vysílání, vazby na datové zdroje
 2. reportování zákonným orgánům a kolektivním správcům autorských práv, Rada pro rozhlasové a TV vysílání, Etický kodex reklamy
 3. reklamy a bookovací systémy, mediaplán, návaznosti na reklamní agenturu
 4. tvorba obsahu a technická správa TV stance, živé vysílání, přenosy a streamování, hybridní TV vysílání (HbbTV), kontextová reklama

Prerekvizity: 4ME111, 4ME121

Lektor: Ing. Antonín Krist

předregistrace ukončeny
4ME102 Multimediální technologie

(anotaci předmětu najdete níže)

Termíny výuky: pátek 9:15 – 12:30 (od 21. 2. 2020) 

 • 5 kreditů (13 přednášek, 13 cvičení)

Lektor: Bc. et Bc. Jaroslav Svoboda, MSc

Kurz vhodný i pro 1. ročníky

předregistrace ukončeny
4ME291 Multimediální tender

(Inovace v komunikačních kampaních)

Výuka bude probíhat v intenzivních blocích a termíny budou domluveny s přihlášenými studenty.

Lektor: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

 • 3 kredity (13 cvičení)
předregistrace ukončeny
4ME290 Trendy v multimédiích:

Praxe v televizních a broadcastových procesech

Termíny výuky v ZS 2020/2021

 • 4 kredity

Obsah kurzu:

 1. tvorba reportáže
 2. tvorba zpravodajské relace
 3. simulace pracovního dne v redakci

Prerekvizity: 4ME111, 4ME121

Doporučujeme studovat po ukončení 4ME231

Lektor: Tereza Willoughby

předregistrace uzavřeny


Všechny kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců.

 

Zaměření předmětu 4ME315: 3D animace (principy a aplikace)

Cílem kurzu je rozšířit dovednosti v 3D grafice o rozměr času, tedy rozpohybovat statický model či scénu v čase a tím vytvořit animaci. Kurz staví na znalostech získaných na předmětu 4ME213 – Principy a aplikace 3D grafiky, a bude od studentů očekávat schopnosti plnohodnotného modelování a renderování statických scén.

Na kurzu budou postupně prakticky probírány dílčí techniky animace v programu Cinema 4D. V jednotlivých týdnech se na praktických cvičeních vysvětlí všechny podstatné dovednosti vedoucí k vytvoření semestrálního projektu v podobě týmové animace. Ta bude odrážet nejen co nejlepší technickou stránku v rámci 3D grafiky, ale měla by také kompilovat znalosti z ostatních oborových multimediálních kurzů, jako je zvuk, střih, video postprodukce.

Druhá část kurzu bude zaměřena na vytvoření pokročilého statického 3D výstupu reklamního zaměření. Tento výstup např. pro účely velkoformátového tiskového formátu by měl být kompilátem 3D grafiky, bitmapové postprodukce a typografické sazby.

 

Zaměření předmětu 4ME102: Multimediální technologie

Na tomto předmětu se dozvíte například to, co se stane když zmáčknou spoušť fotoaparátu, jak vypadá JPEG zevnitř, proč se 256 jednou rovná 256 a někdy 16777216 a 10 se vždy rovná 2, jakto, že iPod byl už v 70. letech a taky jak nasdílet celé dílo Shakespeara přes obrázek na Twitteru.

Sylabus z InSIS:

Předmět reflektuje aktuální trendy audiovizuálního odvětví ICT oboru a seznamuje studenty s principy a technologiemi, které jsou použity při tvorbě multimédií a to jak prakticky, tak i teoreticky.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
– popsat princip funkčnosti audiovizuální techniky
– popsat princip multimediálních technologií
– erudovaně určit vhodnou technologii k výrobě konkrétního multimediálního díla
– správně technologicky postupovat při nahrávání, ukládání, zpracování, exportování a prezentování multimediálního díla
– vybrat potřebnou audiovizuální techniku pro výrobu multimediálního díla
– používat audiovizuální kódovací a dekódovací nástroje

Obsah předmětu:
1. Základy matematické informatiky, fyziky a popis počítačového HW
2. Základy digitální fotografie, bitmapové a vektorové grafiky, standardy
3. Ztrátové a bezeztrátové obrazové kompresní formáty, JPEG komprese
4. Historie, Digitální fotoaparát, skener, monitor, projektor
5. Záklaní principy zvuku a standardy
6. Principy digitálního záznamu zvuku, zvukové bezeztrátové a ztrátové kódovací formáty
7. Prostorový zvuk, fyzická média, konektory a kabely
8. Principy digitálního videa, standardy a historie
9. Ztrátové a bezeztrátové kódovací formáty, MPEG komprese
10. Trendy v digitálním videu
11. Televizní vysílání, fyzická média, streamování
12. Kamerová a související technika
13. Datová média a přenost dat

 

Zaměření předmětu 4ME369: Televizní a broadcastové procesy

Struktura televize a jednotlivé role, řízení a plánování televizního vysílání, odbavování vysílání, odbavení dynamické grafiky, bookování reklam, návaznosti na reklamní agenturu, monitoring a reportování, specifika tvorby obsahu pro TV stanci, legislativní rámec pro TV vysílání, technická správa TV stanice, živé vysílání, přenosy a streamování, distribuce TV kanálu, HbbTV aplikace. V rámci cvičení bude probíhat praktická výroba televizního obsahu.

Po úspěšném absolvování se budou studenti schopni orientovat v technických i manažerských procesech televizních společností a jejich návazností na další subjekty a role v televizním a reklamním průmyslu, včetně povinností a omezení, které vyplývají ze zákona o rozhlasovém a TV vysílání. Prakticky se pak naučí používat odbavovací software, včetně grafických šablon, software pro strategické i krátkodobé plánování TV vysílání a systémy pro reportování. Studenti dále získají praktické zkušenosti s televizní výrobou a jejími specifiky vázanými na program a plán.

Obsah předmětu:
1. historie, struktura televize a jednotlivé role, procesy a jejich návaznosti v televizním vysílání
2. systémy pro plánování a management TV vysílání, dlouhodobý plán, daily planning
3. systémy pro odbavování TV vysílání, dohled a řízení incidentů, reportování zákonným orgánům a kolektivním správcům autorských práv
4. systémy pro odbavení dynamické grafiky, způsoby tvorby šablon, nasazení do vysílání, vazby na datové zdroje
5. reklamy a bookovací systémy, mediaplán, návaznosti na reklamní agenturu, reportování agenturám
6. specifika tvorby obsahu pro TV stanci, legislativní rámec pro TV vysílání, rada pro rozhlasové a TV vysílání, etický kodex reklamy
7. technická správa TV stanice, kontribuce a distribuce signálu, pozemní, kabelová a satelitní distribuce, IPTV
8. živé vysílání, přenosy a streamování, role v přenosovém voze, procesy při živých přenosech
9. měření kumulované sledovanosti (GRP), metodika sběru dat, výpočty, interpretace dat
10. hybridní TV vysílání (HbbTV), kontextová reklama