Nabídka mimosemestrálních a volitelných kurzů

Zde najdete bližší informace k mimosemestrálním a volitelným kurzům KME.

Na předměty se přihlašujete pomocí předregistračního formuláře, který je zasílán před začátkem semestru do týmu „Multimédia v ekonomické praxi“ v MS Teams.

Některé z kurzů nejsou otevírány v každém semestru.

Ident Název a téma předmětu Podrobnosti k předmětu
4ME371 Prezentační dovednosti Termín výuky: čtyři 5-hodinové blok, termíny se upřesňují na začátku semestru

Lektorka: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Kapacita: 20 studentů

Kurz je primárně přidělován studentům 3. ročníku

4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

 • 3 kredity

Kapacita:

 • režie – 6 studentů
 • zvuk – 6 studentů
 • produkce – 6 studentů
 • střih – 6 studentů
 • kamera – 6 studentů

Lektoři:

 • Mgr. MgA. Ondřej Kepka (režie)
 • Radim Hladík ml. (zvuk)
 • Karin Mattlachová (produkce)
 • Olina Kaufmanová (střih)
 • Robert Novák (kamera)

Jeden student se může přihlásit pouze na jednu profesi!

Prerekvizity: 4ME231

4MExxx Televizní a broadcastové procesy Obsah kurzu:

Předmět se zabývá problematikou výroby zpravodajského obsahu pro televizní, rozhlasové a digitální obsahové sítě. Prezentuje standardy, práci jednotlivých rolí i procesní fungování redakce, která připravuje krátkodobý zpravodajský obsah k aktuálním tématům k živému nebo programovanému vysílání. V rámci cvičení bude probíhat simulace fungování obsahové redakce a praktická výroba reportáží. Studenti si projdou celým procesem a získají zkušenosti při tvorbě reálných výstupů a jejich odbavení.

Termíny výuky: předmět se vyučuje v 3-hodinových blocích jednou za 2 týdny

Lektorka: Tereza Willoughby

Doporučujeme studovat po ukončení 4ME231

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů

4MExx

Základy a praxe Public relations

Obsah kurzu:

Public relations neboli vztahy s veřejností hrají velmi důležitou roli ve státním i soukromém firemním sektoru. Jde o komplexní obor snoubící komunikační i analytické dovednosti a znalosti. Reputace je to nejcennější, čím disponují jedinci i instituce. Právě dobré jméno respektive image, a ne produkt či služba sama, mnohdy rozhoduje o tom,  jaký mobil si koupíme, v jaké restauraci se stravujeme, jakou pojišťovnu zvolíme nebo jakou politickou stranu budeme volit. Jak říká klasik – všechno můžeme koupit, jen dobrou pověst ne.  A právě o reputaci nás jako jedinců i o reputaci institucí, kde pracujeme, musíme průběžně pečovat a systematicky a promyšleně ji budovat. Předmět bude kombinovat hodiny poskytující „tvrdé“ informace (data, čísla, doporučení, praktické rady, best practices) s tréninkem rozvoje „měkkých“ praktických dovedností studentů v oblasti PR.

Výstupy: V rámci kurzu se studenti komplexně seznámí s oborem Public relations. Získají přehled o mediálním trhu v Česku, zkusí si jednotlivé techniky práce tiskového mluvčího, včetně psaní tiskové zprávy a organizování tiskové konference, seznámí se s teoreticky i prakticky i s dalšími nástroji PR, včetně CSR, krizové komunikace a interní komunikace.

Termíny výuky: 1x týdně

Lektor: Petr Kopáček

Min. kapacita na otevření kurzu: 10 studentů

4ME315

3D animace (principy a aplikace)

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je rozšířit dovednosti v 3D grafice o rozměr času, tedy rozpohybovat statický model či scénu v čase a tím vytvořit animaci. Kurz staví na znalostech získaných na předmětu 4ME213 – Principy a aplikace 3D grafiky, a bude od studentů očekávat schopnosti plnohodnotného modelování a renderování statických scén.

Na kurzu budou postupně prakticky probírány dílčí techniky animace v programu Cinema 4D. V jednotlivých týdnech se na praktických cvičeních vysvětlí všechny podstatné dovednosti vedoucí k vytvoření semestrálního projektu v podobě týmové animace. Ta bude odrážet nejen co nejlepší technickou stránku v rámci 3D grafiky, ale měla by také kompilovat znalosti z ostatních oborových multimediálních kurzů, jako je zvuk, střih, video postprodukce.

Druhá část kurzu bude zaměřena na vytvoření pokročilého statického 3D výstupu reklamního zaměření. Tento výstup např. pro účely velkoformátového tiskového formátu by měl být kompilátem 3D grafiky, bitmapové postprodukce a typografické sazby.

Výsledky učení:
Absolvent kurzu bude schopen vytvářet 3D animované sekvence a krátké animované filmy. Zejména na úrovni pohybů objektů, práce s kamerou, interakce objektů mezi sebou, animace prostředí, dále pak si osvojí techniky tzv. motion graphics.
Absolvent se seznámí se základní animací postav, dále si absolvent osvojí workflow tvorby pokročilejších grafických výstupu, za pomoci 3D softwaru a následné postprodukce.

Termíny výuky: 1x týdně

Lektoři: Jan Bubeníček, Václav Dušek

4ME317

3D grafika III (principy herního designu)

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je představit základní principy potřebné pro tvorbu počítačových her. Předmět bude rozšiřovat znalosti v oblasti 3D grafiky, a to v její interaktivní podobě. Kromě teoretických základů herního designu, bude kladen důraz na tvorbu 3D modelu optimalizovaného pro herní prostředí. Jeho texturace bude prováděná v programu Substance Painter. Dále bude věnován prostor osvojení si herního enginu Unreal Engine. Na tomto nástroji bude vysvětlováno nastavení a tvorba prostředí. Práce s importem vlastních modelů, potažmo assetů 3. stran. Nastavení herních mechanik průchodu hrou a chování prostředí. Hlavní výstupem bude spustitelná počítačová hra, včetně menu apod. Součástí kurzu bude také jednoduchá propagace hry skrze vybrané marketingové kanály.

Termíny výuky: 1x týdně

Lektoři: Jan Bubeníček, Václav Dušek

4ME291 Multimediální tender

(Inovace v komunikačních kampaních)

Výuka bude probíhat nepravidelně po dohodě se studenty.

Lektoři: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., Ing. Petra Ivanega

 • 3 kredity (13 cvičení)

Všechny kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců.