Erasmus a uznávání předmětů

Častým dotazem studentů je taky Erasmus a uznávání předmětů. Pro studenty Multimédií je výhodnější vybrat si k uznání povinné předměty, které naleznete na všech školách podobné, zatímco katedrální (zvuk, fotka) se budou vyučovat na méně školách.Uznávání předmětů probíhá ve dvou krocích, nejprve před odletem:

  1. Povinné předměty schvalují garanti předmětů – týká se to povinných předmětů programu (oP).
  2. Předměty, které budete chtít uznat jako volitelné předměty studijního programu (oV) schvaluje proděkanka pro studijní a pedagogickou činnosti.

Po příjezdu podáváte Žádost o uznání předmětů.

Podrobnější informace naleznete na intranetu ve složce Studium v zahraničí.

Samotný výjezd se řeší s OZS.