Náklady studentů během studia Multimédií

Studium programu Multimédia v ekonomické praxi je z velké míry založeno na práci s technikou. Katedra multimédií se v co největší míře snaží tuto techniku studentům zprostředkovat, v některých případech je ale pohodlné, aby studenti pracovali s vlastními zařízeními, případně investovali do výstupů, které se v rámci předmětů odevzdávají. Pokud chce student využít plný potenciál studia, je potřeba počítat i s částečnou investicí vlastních finančních prostředků.

KME v lednu 2022 uskutečnila průzkum studentských nákladů. Dotazovali jsme se, kolik peněz studenti museli vynaložit na jednotlivé předměty a kolik si myslí, že je nutné minimálně utratit pro úspěšné absolvování. Z výsledků průzkumu vychází i následující shrnutí potřebných výdajů.

Obecným předpokladem pro studium je vlastní notebook. Na několika povinných předmětech se pracuje v programech Adobe, které mohou studenti využívat i na školních počítačích, nicméně mnozí si z důvodu pohodlí pořizují balíček Adobe i na svůj notebook. Instalaci programů Adobe škola studentům neposkytuje, vlastní studentská licence vás teda vyjde přibližně na 20 € měsíčně.

Projektové předměty

Studium programu začíná předmětem Úvod do multimédií, kde se tvoří první týmový projekt. Z velké míry se dají projekty zvládnout bez jakýchkoli nákladů, může se ale stát, že budou některé projekty vyžadovat tisk výstupů nebo například cestování mimo Prahu. Pokud si ale v rámci projektu budete něco platit, měli byste se vejít do rozpočtu do 500 Kč na studenta.

Podobným případem je i předmět Řízení multimediálních projektů, kde závisí případné náklady od konkrétního zadání. I v tomto případě se dá přibližně polovina projektů vypracovat bez přidaných nákladů, na některé projekty utratíte do 500 Kč.

Do stejné kategorie řadíme i závěrečný předmět celého studia Projektový seminář, kde se ale kvůli větší komplexnosti projektů mohou náklady vyšplhat až k 2000 Kč.

Grafické předměty

Kromě programů Adobe zmiňovaných výše by měl být jediným nutným nákladem absolvování grafických předmětů tisk publikace na předmětu Počítačová grafika. Za tento výstup zaplatíte max. 1000 Kč, závisí ale od komplexnosti výstupu a zvolené tiskárny.

Na předmětu 3D grafika budete pracovat s programem Cinema 4D, kterého studentská licence je na 6 měsíců zdarma, platíte jen administrativní poplatek 3 €.

Fotografické předměty

Fotografické předměty jsou pravděpodobně finančně nejnáročnějšími předměty na studiu Multimédií. Mnozí studenti si na začátku studia Základů digitální fotografie pořizují foťák, což se může hodit, ale díky možnosti zapůjčení z katedry to není nutností. U tohoto předmětu jsou výdaje směrované především na tisk fotografie, která je povinným výstupem, případně vstupné na místa focení (ZOO, muzeum atd.). Mimo případný nákup foťáku by vás měl předmět vyjít cca na 500 Kč.

U navazujícího předmětu Digitální fotografie je potřebné na focení komplikovanějších žánrů vynaložit taky vyšší náklady až kolem 2000–5000 Kč. Ty jdou především na ateliéry, modelky a jiné rekvizity, ale taky tisk závěrečné fotoknihy. Katedra multimédií spolupracuje s ateliérem Pod Vilami, který nabízí našim studentům pronájmy za zvýhodněné ceny.

Video předměty

Poslední skupinou předmětů, které mohou vyžadovat vlastní studentské výdaje jsou předměty, na kterých se natáčí video výstupy. Základy audiovizuální komunikace se dají zvládnout s minimálními náklady, studenti zmiňují náklady na techniku, ta se dá ale z většiny zapůjčit na katedře. Na předmět byste neměli utratit víc než 1000 Kč.

Náročnější je to u předmětu Projekt audiovizuální komunikace, jehož výstupem je hraný film, který je dost nákladný. U tohoto předmětu závisí hodně na šikovnosti filmového štábu při shánění alternativního financovaní například prostřednictvím sponzorů. Přibližně polovina dotazovaných studentů na předmět nevynaložila žádné vlastní prostředky, druhá polovina až do 5000 Kč.

Obecně platí, že čím profesionálnější výstup chcete dosáhnout, tím víc vás to může stát. Naopak pokud do studia nechcete nebo nemůžete investovat, dají se výstupy vytvořit i poměrně levně s vypůjčenou technikou a s využitím softwaru na školních počítačích.