Přístup do datového úložiště (NAS)

Pro zpřístupnění síťového disku Výuka musíte mít přístup do školní sítě přes VPN – více informací najdete na https://internet.vse.cz/vpn/info-o-vpn/.

 

 

Návod pro Microsoft Windows

Videonávod:

1. Otevřete průzkumník (Win+E) a zvolte Připojit síťovou jednotku

2. Vyberte jednotku a do složky zadejte adresu \\nas1.kme.vse.cz\vyuka nebo \\nas1.kme.vse.cz\odevzdavarna. Pole „Znovu připojit při přihlášení“ a „Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů“ musí být zaškrtnuté.

3. Zadejte přihlasovací údaje do InSISu ve formátu „AD\xname“ a heslo

Návod pro macOS

Videonávod:

1. Otevřete okno „Connect to Server“ pomocí Go > Connect to Server (⌘+K)

2. Zadejte adresu smb://nas1.kme.vse.cz/vyuka nebo smb://nas1.kme.vse.cz/odevzdavarna

3. Přihlaste se údaji z InSISu ve formátu xname a heslo

 

Návod pro Linux

Videonávod: