Letní škola multimédií 2015

První letní škola multimédií je úspěšně za námi. Strávili jsme společně 12 nabitých dnů, sestavili 3 reklamní kampaně, vyfotili stovky fotek, popsali desítky stránek, natočili nepočítaně minut videomateriálu a spotřebovali více než 165 kusů Sójových řezů! 

 

Začátkem srpna 2015 jsme v GML otevřeli první Letní školu multimédií (LŠMM). Tento první ročník LŠMM absolvovalo 9 studentů, kteří se ve dnech 3. – 15. srpna 2015 učili tvořit a zpracovávat fotky, grafické bannery, video a sestavovat vlastní reklamní kampaň.

Naším cílem bylo studentům předat znalosti, které jsou nezbytné pro tvorbu úspěšné firemní komunikace a kampaně na internetu, a také poskytnout možnost vyzkoušet si tyto znalosti prakticky při tvorbě vlastní kampaně. Studenti dostali společné zadání – vytvořit internetovou reklamní kampaň pro vybraný produkt.

 

Ve společnosti Sójových suků

Lektoři LŠMM hledali jednoduchý produkt z kategorie rychloobrátkového spotřebního zboží, který studenti znají, a bude pro ně jednoduché vžít se do jeho podstaty. Výběr padl na tradiční český výrobek – Sójové řezy Zora. Sójové řezy byly vhodným kandidátem, neboť nemají výraznou komunikaci, se kterou bychom se denně setkávali a která by studenty svazovala v jejich tvorbě. Sójové řezy představují z hlediska komunikace podobnou výzvu, jako byla třeba značka Kofola před svým oživením.  Oslovili jsme dokonce společnost Nestlé, která Sójové řezy vyrábí, a získali jsme sponzorský dar v podobě 80 kusů této pochoutky.

Průběh letní školy

Letní škola multimédií (LŠMM) obsahovala celkem 12 výukových dnů, během kterých proběhlo více než 55 hodin přednášek a workshopů pod vedením zkušených lektorů a odborníků z praxe. Jednotlivé výukové bloky LŠMM byly zaměřené na komunikaci a sociální sítě, fotografování, grafiku a sazbu dokumentů, natáčení a střih videa, byl kladen i důraz na týmovou práci a rozvoj vlastního kreativního myšlení.

Studenti vytvořili 3 pracovní týmy a výsledkem LŠMM jsou 3 zcela rozdílné kampaně propagující Sójové řezy. Každá kampaň se zaměřila na jinou cílovou skupinu a propagovala cukrovinku odpovídajícím způsobem. Všechny kampaně obsahovaly několik fotografií, grafik a reklamních videí, které studenti sami vyrobili. Absolventi LŠMM získali kromě cenných zkušeností s tvorbou reklamní kampaně také osvědčení o absolvování.

Další ročníky

První Letní škola multimédií měla velký úspěch. Studenti zvláště ocenili široké pokrytí témat, kterým se LŠMM věnovala, a jejich vzájemnou propojenost. Zároveň studenti projevili zájem o další pokračování letní školy, případně vytvoření specializovaných pokračovacích kurzů. Jsou to pro nás cenné podněty do budoucna a rádi jejich poptávce vyhovíme.

Follow up video z tohoto ročníku: