Letní škola multimédií 2017

Pojďte fotografovat, tvořit grafiku, natáčet, stříhat videa a kreativně tvořit s partou mladých lidí.

Otevíráme 3. ročník kreativní a praktické Letní školy multimédií (LŠMM).

Naučíte se multimédia tvořit i použít a v budoucnu tak umět propagovat sami sebe, svoji firmu, značku nebo i kapelu skrze jednoduchou internetovou kampaň. Během jednoho nebo dvou týdnů tohoto letního kurzu vytvoříte multimediální obsah pro klasické promo digitální formáty jako facebookovou stránku, YouTube, mailing a bannerovou reklamu. Na Letní škole multimédií se potkáte s vyučujícími oboru Multimédia v ekonomické praxi z Multimediální laboratoře FIS VŠE a také s odborníky z praxe.

 

Letní školu můžete studovat v kompletní verzi celé 2 týdny nebo zvolit pouze jednotýdenní variantu Basic.

LŠMM – varianta KOMPLET
24.7. – 5.8.2017

Připraveno je celkem 12 dnů výuky, tj. cca 40 hodin inspirujících přednášek a workshopů, kde se naučíte:

  • kreativní postupy a postup tvorby reklamní kampaně,
  • fotit a zpracovávat fotky,
  • natáčet a stříhat videa,
  • tvořit plakáty a bannery,
  • vytvořit reklamní kampaň.

Na začátku kurzu se seznámíte se zadáním úkolu, který budete v průběhu letní školy zpracovávat. Budete pracovat v malých týmech cca 3-4 lidí za vedení mentora. Týmový úkol bude zaměřen na konkrétní produkt nebo službu a spočívá ve vypracování 10 multimediálních příspěvků na sociální sítě zahrnujících aplikace vlastního grafického stylu, infografiky, bannerů, flyerů, plakátů, produktových a image fotografií a video spotů. Každé ráno probíhá informační schůzka s mentory, kde představíte dosavadní výstupy, získáte zpětnou vazbu a sestavíte plán další práce. Každý den absolvujete zpravidla 3-4x 90 minut výuky formou praktických přednášek, diskusí a workshopů. V druhé části dne budete pracovat na počítačích s potřebným vybavením za přítomnosti konzultanta, který Vám bude k ruce a v případě potřeby poradí. Poslední den každého týdne letní školy je vyhrazen na finalizaci projektů a veřejnou prezentaci celé kampaně s hodnocením lektorů.

 

LŠMM – varianta BASIC
24.7. – 29.7.2017

Máte zájem pouze o statickou formu reklamní kampaně – chcete se naučit základům kreativní multimediální komunikace, fotografování, grafiky a sazby, ale video není Vaší prioritou? Nabízíme Vám možnost studovat pouze prvních 6 dnů LŠMM, kde se naučíte:

  • kreativní postupy a postup tvorby reklamní kampaně,
  • fotit a zpracovávat fotky,
  • tvořit plakáty a bannery.

Pokud si v průběhu letní školy rozmyslíte, že chcete studovat i druhý týden LŠMM a bude volná kapacita, můžete školné doplatit a zúčastnit se kompletní Letní školy multimédií.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Letní škola multimédií bude probíhat v prostorách Multimediální laboratoře na VŠE v Praze na nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3.

Studentům nabízíme možnost ubytování na rekonstruovaných kolejích Vysoké školy ekonomické v Praze na Jarově (cca 15 minut cesty tramvají od VŠE).

 

OBTÍŽNOST

Letní škola multimédií je otevřena začátečníkům a mírně pokročilým zpracovatelům multimédií z řad studentů středních a vysokých škol, ale i pracujícím, a to bez věkového omezení. Studenti LŠMM nemusí mít žádné zkušenosti se zpracováváním multimédií. Samozřejmě budou mít výhodu ti, kteří již nějaké zkušenosti s některou z probíraných oblastí mají, ale vše budeme probírat „od základů“.

VYBAVENÍ

Studenti budou mít k dispozici počítače s potřebným softwarovým vybavením, několik fotoaparátů a kamer. Stejně tak mohou pracovat na vlastních počítačích, aby si vše osvojili ve „vlastním prostředí“ a s vlastním vybavením. Pracujeme především s programy Adobe Creative Suite (CS6), ke zpracování fotografií využíváme Adobe Photoshop, k tvorbě grafiky Adobe Illustrator a ke střihu videa Adobe Premiere.

KAPACITA

Kapacita LŠMM je maximálně 20 studentů.

Minimální počet pro zahájení výuky je 12 studentů na celou LŠMM (varianta KOMPLET).