Co po bakaláři: Kam směřují absolventi Multimédií?

Konec bakalářského studia je často spojen s mnoha otázkami o budoucnosti. Absolventi Multimédií mají před sebou rozhodnutí, co dál, a to nemusí být úplně jednoduchou volbou. S ohledem na to, že je náš program prakticky zaměřený a přímo navazující multimediální magisterský obor není úplně na dosah ruky, mají absolventi o čem přemýšlet. Pojďme se podívat, jakou cestou naši absolventi pokračovali.

V únoru 2023 jsme provedli dotazníkové šetření mezi 62 absolventy. Pro mnohé multimedialisty je magisterský titul dalším logickým krokem. Přes dvě třetiny z nich se vydávají na dráhu pokračujícího vzdělávání, ať už pro touhu po vyšší kvalifikaci nebo prostě jen pro hlad po dalších znalostech a dovednostech. Naopak nejčastějším důvodem pro nepokračování je absence vhodného navazujícího programu. Naši absolventi nejčastěji pokračují na VŠE (FPH, FIS, FM), mezi další volby patří UK (FSV, FF, FHS) a UTB (FMK, FaME).

Důvody ukončení studia po MvEP

 • 40,9 % nenašlo vhodný navazující obor na MVEP.
 • 22,7 % si nemyslí, že je pro obor potřeba další vzdělání.
 • 22,7 % začalo po ukončení studia hned pracovat.
 • 13,6 % nechtělo pokračovat v akademické sféře.
 • 9,1 % se na magisterský obor nedostalo.

Co se děje, když se absolventi Multimédií vypraví do pracovního života? V oboru je zaměstnáno 70,2 % absolventů, řada z nich nachází uplatnění v oblastech, jako je grafika, projektové řízení či video a film, což potvrzuje rozmanitost oboru. Současný hrubý měsíční příjem bývalých studentů, kteří absolvovali v posledních třech letech, se nyní pohybuje kolem 41 700 Kč (full time), u těch, kteří absolvovali před více jak 2 lety je kolem 66 100 Kč (full time).

Nejčastěji absolventi bezprostředně po dokončení studia pracují v oblasti 

 • Grafiky (29,1 %)
 • Projektového řízení (21,8 %)
 • Videa a filmu (20 %)
 • Sociálních sítí (20 %)
 • Fotografie (14,5 %)
 • Marketingu (10,9 %)

Absolventi MvEP hodnotí svůj program různě. Mnozí oceňují praktičnost studia a rozmanitost disciplín, které mohou prozkoumat, dále získání rozhledu a dovedností, ale také skvělý kolektiv spolužáků i vyučujících. Studium ale není bez výzev – někteří z respondentů zmínili nepřínosnost ekonomického základu a stres z množství deadlinů. Mimo to by absolventi ocenili další volitelné předměty, lepší financování a vybavení a také změny ve výuce, aby studium lépe odpovídalo současným potřebám trhu. Nejen na těchto oblastech se snažíme pracovat a program MvEP tak neustále zdokonalovat.

„Nejlepší rozhodnutí, zážitky, kámoši, zkušenosti”

„Nejlepší roky studií v životě a hned bych se vrátil a poslouchal více, než jsem poslouchal. Dalo se toho naučit z oboru opravdu hodně a hodně toho využívám dodnes.”

„Doteď velmi oceňuji důraz na praktickou výuku a velký rozptyl oborů, které jsme pokryli (fotografie, grafika, video, organizace a plánování…). Odnesla jsem si z výuky víc, než z jakýchkoliv teoretických přednášek a stále z nabytých zkušeností těžím.”

Co by se na MvEP dalo vylepšit

 • Více možností si věci zkoušet prakticky
 • Např. u profesí na AV2
 • Komunikace katedry
 • Více zkušených učitelů
 • Propojení komunity po ukončení studia
 • Navazující magisterský obor
 • Přidat technologické předměty na místo některých ekonomických

Takže co po bakaláři? Pro absolventy Multimédií je cesta plná možností. Bez ohledu na to, zda se rozhodnou pokračovat ve studiu, nebo vstoupit do pracovního života, jejich cesta je otevřená mnoha směry. 

Multimedialisti mohou navázat ve studiu v podstatě na jakýkoli magisterský program, na který se jim povede složit přijímací zkoušku. Vhodné programy nabízí kromě FIS i další fakulty VŠE, ale i jiné vysoké školy. Naši respondenti nejčastěji pokračovali na těchto školách a programech:

 • FIS VŠE Informační management, Informační systémy a technologie, specializace UX výzkum a design, kterou jako Katedra multimédií zaštiťujeme;
 • FPH VŠE Management, Arts management;
 • FM VŠE Management;
 • FSV UK Mediální studia;
 • FF UK Studia nových médií;
 • FHS UK Elektronická kultura a sémiotika;
 • FMK UTB Marketingová komunikace;
 • FaME UTB Design management.

Konkrétní názory Multimedialistů najdete také na webu KME v sekci Reference magisterských oborů od absolventů Multimédií.

Děkujeme respondentům tohoto dotazníku za zpětnou vazbu, se kterou se snažíme neustále pracovat a podnikat kroky tak, abychom dělali Multimédia stále lepší. Pokud máte další nápady nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.