Katedra multimédií otevírá novou vedlejší specializaci Komunikace informací, nahrazuje tak Prezentace a komunikace informací

Rádi bychom vám představili novou vedlejší specializaci 4KI – Komunikace informací, která přímo navazuje na dosavadní končící vedlejší specializaci 4PK – Prezentace a komunikace informací (od ZS 24/25 se již není možné přihlašovat do této vedlejší specializace, aktuálně zapsaní studenti ji mohou dokončit). Původní specializaci jsme inovovali a upravili studijní plán. Nově si mohou studenti vybrat, zda preferují aplikaci poznatků o fungování komunikace v reklamním nebo mediálním světě a na závěr realizují vlastní odbornou studii nebo experiment.

Cílem této vedlejší specializace je poskytnout studentům porozumění specifikám zadávání a tvorby komunikačních výstupů a jejich odezvy v mediálním prostředí. Studenti se naučí pracovat se základními funkcemi komunikace a porozumět interpretaci narativního nebo multimediálního díla v mediálnímu prostoru. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu, dále na postavení médií ve společnosti a na různé vlivy a účinky médií na příjemce informací dle aktuální situace v mediálním prostoru.

Studenti vedlejší specializace se naučí koncepčně i projektově plánovat, vytvářet a vyhodnocovat potenciální nebo reálný dopad komunikačních děl v kontextu současných komunikačních a mediálních trendů. Absolventi této vedlejší specializace získají znalosti a dovednosti pro práci s přesahem do marketingové komunikace a PR nebo pro manažerské pozice, které s komunikací informací ve veřejném prostoru přicházejí do styku.

Vedlejší specializace je realizována ve spolupráci s Katedrou systémové analýzy a bude dostupná k zápisu již od zimního semestru 2024/2025. Studium vedlejší specializace trvá minimálně dva semestry, vzhledem k prerekvizitám jednotlivých předmětů.

Registrace a zápisy do vedlejší specializace probíhají v InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS), pro zápis nejsou stanoveny žádné podmínky. Více o nové vedlejší specializaci se dozvíte zde.

Těšíme se na přivítání nových studentů a věříme, že nová vedlejší specializace 4KI – Komerční komunikace poskytne našim studentům hodnotné znalosti a dovednosti pro jejich budoucí kariéry.