Katedra multimédií otevře novou specializaci v magisterském programu Informační systémy a technologie

V rámci magisterského programu Informační systémy a technologie se od ZS 2022/2023 otevře na půdě Fakulty informatiky a statistiky VŠE nová magisterská specializace UX výzkum a design. Tato specializace, která je jediná svého druhu v České republice, vzniká ve spolupráci Katedry multimédií a Katedry informačních technologií na VŠE v Praze a Katedry informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Specializace se přidává k současným specializacím programu Business analýza, Business Intelligence, Řízení podnikové informatiky a Vývoj informačních systémů.

Cílem je vzdělávat studenty v oblasti UX výzkumu a designu s přesahem do řízení informačních systémů. Díky studiu si osvojí znalosti z design thinking, grafického designu, uživatelského výzkumu, testování, prototypování, ale také řízení IT projektů nebo informačního modelování organizací. Absolventi budou schopni navrhovat funkční rozhraní a služby a zároveň organizovat IT ve firmě.

“Jsem moc rád, že se nám povedlo připravit magisterský vzdělávací program, který vytváří nová důležitá spojení. Naše katedra se odborně propojuje s klíčovým pracovištěm v oblasti UX vzdělávání v ČR – KISK MUNI, o čož jsme společně dlouhodobě usilovali. Na domácí půdě se povedlo nastavit důležité propojení mezi výukou multimédií a informatiky a absolventi bakaláře se zájmem o UX tak budou moci studovat magisterský program, který je první svého druhu v republice. Těší nás, že tento program v praxi vzbuzuje už záhy po akreditaci pozitivní odezvu,” říká Zdeněk Vondra, vedoucí Katedry multimédií FIS VŠE.

Studium se bude skládat ze 7 specializovaných předmětů zprostředkovaných Katedrou multimédií a 5 povinných předmětů z programu Informačních systémů a technologií na Fakultě informatiky a statistiky. Výhodou studia je možnost výuky některých kurzů v anglickém jazyce.

 

Důraz bude kladen na využití dovedností v praxi. Výuku budou zajišťovat zejména externí vyučující, kteří studentům předají zkušenosti z reálných projektů. Celkovou náplň kurzů zaštítí garantka specializace Mgr. Jitka Bartošová, PhD.

“Při tvorbě obsahu předmětů specializace se necháváme inspirovat podobnými zavedenými obory z českých i zahraničních univerzit. Pracujeme s komunitou českých UX profesionálů, aby obsah předmětů předával znalosti a dovednosti, které designéři a výzkumníci potřebují, aby se uplatnili v UX týmech, v agenturách, na volné noze, atd. Specializace bude startovat týdenním Design Sprintem, v němž si studenti projdou celým procesem designového myšlení, aby měli “the bigger picture”. Navazující předměty půjdou do hloubky v jednotlivých částech procesu. Jde nám o to, aby studenti na konci studia měli ucelené znalosti a dovednosti všech částí designového procesu a mohli se uplatnit v rolích jak s úzkým, tak se širokým zaměřením,“ přibližuje garantka specializace Mgr. Jitka Bartošová, PhD. 

Navazující magisterské studium je určeno nejen absolventům bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi. Přihlásit se mohou všichni, kdo mají zájem o UX výzkum a design. Podmínkou přijetí bude úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Pokud vás nová specializace zaujala a měli byste o studium UX výzkumu a designu zájem, sledujte kanály Katedry multimédií, kde budeme postupně zveřejňovat další informace.

 

Katedra multimédií otevře novou specializaci v magisterském programu Informační systémy a technologie