GML končí! Přichází Katedra multimédií

Nejedná se o poplašnou zprávu, ale naopak radostnou. Od 1. září 2018 se z Grafické a multimediální laboratoře stane Katedra multimédií.

Vedoucím katedry bude Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., zástupcem vedoucího bude Ing. Petra Bedřichová, garantem studia doc. Stanislav Horný, CSc. a sekretářkou katedry Lucie Richterová.

Katedra bude mít nový vizuální styl a novou adresu webu, která bude kme.vse.cz. Tento web začne fungovat s přechodem VŠE na nový vzhled webu, tedy cca v polovině září 2018. Začátek fungování „nového pracoviště“ bude ještě radostnější, neboť v rámci grantu POROST se katedře podařilo získat prostředky pro nákup nové techniky a lépe technicky zabezpečit výuku oboru Multimédia v ekonomické praxi.