KyberŠkola: Inovativní projekt pro výuku kyberbezpečnosti na základních školách

Katedra multimédií představuje studentský projekt KyberŠkola, který vznikl v rámci předmětu Multimediální projektový seminář. Tento projekt si klade za cíl zlepšit výuku kyberbezpečnosti na základních školách a přinést učitelům snadno použitelné a efektivní výukové balíčky. Za KyberŠkolou stojí pětice studentů oboru Multimédia v ekonomické praxi: Tereza Drinková, Alica Kůdelová, Liliana Musilová, Matyáš Procházka a Martin Barabáš.

V současné době je výuka kyberbezpečnosti na základních školách často nedostatečná i přes existenci značného množství materiálů. Pedagogové bývají množstvím volně dostupných materiálu přehlceni, špatně se v nich orientují a sami často ani nemají čas se jimi zaobírat. Projekt KyberŠkola řeší tento problém tím, že poskytuje učitelům strukturované a moderní výukové balíčky, které usnadňují přípravu na hodiny a zvyšují kvalitu výuky. Moderní a interaktivně pojaté balíčky přinášejí do výuky podnětné materiály i jasnou strukturu. Balíčky svým zaměřením vedou žáky k osvojení digitálních kompetencí pro moderní svět jako je ověřování informací, digitální stopa, principy umělé inteligence a mnoho dalších.

Studenti provedli výzkum, který zahrnoval dotazníkové šetření s 66 pedagogy z různých základních škol a hloubkové rozhovory s dalšími čtyřmi. Na základě tohoto výzkumu byla vybrána čtveřice nejpotřebnějších a nejžádanějších témat, která byla zpracována do samostatných výukových balíčků. Ty byly následně testovány v 15 třídách čtyřmi učiteli na různých školách. Výsledky testování byly nad očekávání pozitivní. Výukové balíčky KyberŠkoly zkrátili celkovou dobu přípravy učitelů až o 50 %. Balíček navíc v některých případech přiměl pedagogy i k výuce látky, kterou by sami jinak nedokázali do výuky zařadit.

Aby byly výukové balíčky snadno dostupné, byl vytvořen přehledný web, na kterém naleznou učitelé vše potřebné (včetně krátkých popisů balíčků a ročníků, pro které jsou balíčky určeny).

Case study projektu KyberŠkola si můžete pustit zde: