Nový studijní plán Multimédií už od ZS 2020

Ačkoliv letošní zimní semestr 2020 začal s odkladem, nic nebránilo spuštění výuky Multimédií v ekonomické praxi podle nového studijního plánu.

Na základě podnětů od studentů a absolventů a konzultací s potenciálními zaměstnavateli jsme mezi povinné předměty zařadili ty více oborově zaměřené, jako například Multimedia technologies, Tvůrčí zpracování jazyka a textu a Profese v audiovizuální výrobě vyučované ve spolupráci se studiem MAT. Kurzy, které s multimediálním povinným balíčkem korespondovaly nejméně, jsme ponechali ve skupině povinně volitelných. Sami studenti si tak nyní mohou ještě lépe vybrat směr svého zaměření a rozvoje. K povinným předmětům lze z volitelných přidat předměty ekonomické, manažerské a podnikatelské, stejně jako informatické nebo další kreativní a marketingové.

Nejvýraznější změnou ve studijním plánu je prodloužení doby studia o jeden semestr na celkem 3,5 roku a přidání povinné praxe. K už tak praktickému studiu získají všichni studenti skvělou zkušenost, která může být důležitou položkou v jejich životopisech při shánění budoucího uplatnění na pracovním trhu.

Nový studijní plán si můžete prohlédnout zde.