Povinný mimosemestrální kurz pro režiséry a zvukaře

Máš ambici stát se režisérem nebo zvukařem ve svém studentském filmu? Pokud budeš chtít od LS 2020 vykonávat na předmětu 4ME232 Audiovizuální komunikace profesi režiséra nebo zvukaře musíš si předem zapsat mimosemestrální kurz 4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě za 3 kredity.

Kurz bude probíhat v úterý – nepravidelně po domluvě s vyučujícími a povedou ho Mgr. MgA. Ondřej Kepka (režie) a Radim Hladík (zvuk).

Studenti, kteří budou studovat předmět 4ME232 Audiovizuální komunikace v ZS 2019 a chtějí vykonávat tyto profese, musí kurz 4ME235 Profese v audiovizuální tvorbě povinně vystudovat v ZS 2019.

Předregistrace probíhají zde.