Studenti Multimédií z pražské VŠE navázali spolupráci s agenturou Isobar a společně pracovali na projektu, který pomáhá Čechům třídit odpad

Námětem prvního ročníku Isobar Smoothie akademie se stalo téma studentského týmu z programu Multimédia v ekonomické praxi, který se zabýval vývojem webové aplikace na třídění odpadu. Po dobu letošního května si studenti stejnojmenného programu vyzkoušeli pracovat pod dohledem hlavních kreativců agentury Isobar – Václava Krejčího a Pavla Flégla a získali tak cennou zpětnou vazbu od uznávaných profesionálů.

Cílem spolupráce studentů Multimédií na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a agentury Isobar bylo vytvořit nápaditou komunikační kampaň pro projekt kam-vyhodit.cz. Jedná se o studenty vyvíjenou webovou platformu, která zejména mladým lidem ve věku 18 – 28 let pomáhá s tříděním odpadu. Díky unikátnímu SEO mechanismu, založeném na vyhledávání klíčových slov, si může každý během několika kliknutí ověřit, kam odložit daný typ obalu.

Z dat iniciativy Samosebou vyplývá, že až 73 % Čechů aktivně třídí odpad, nicméně i přesto se při recyklaci řada lidí dopouští závažných chyb a vyhazuje odpad do nesprávných kontejnerů. Při hloubkových rozhovorech studentů Multimédií bylo zjištěno, že až polovina dotázaných si při nejasnostech s tříděním odpadu vyhledává správnou odpověď na mobilu. “Články na internetu jsou ale nepřehledné a nekonzistentní,” říká Jan Soukup – vedoucí studentského týmu vyvíjející aplikaci kam-vyhodit.cz. Dodává, že “doposud totiž neexistuje jednotná databáze recyklovatelných předmětů, pomocí které by se dalo jednoduše řídit”.

Do řešení společenského problému se kromě mladých vývojářů zapojily skupinky kreativních studentů z VŠE, kterým je téma udržitelnosti velmi blízké. V rámci kurzu grafiky zpracovali vizuální pojetí kampaně a vzhled samotného webového rozhraní. Během studia si ověřili své dovednosti a získali zpětnou vazbu na výstupy od předních kreativců agentury Isobar.