Studuj Multimédia, i kdyby ti nevyšly přijímačky

Opět otevíráme Nultý ročník našeho žádaného bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi (MVEP). Nultý ročník multimédií nabídne svým účastníkům možnost vystudovat si vybrané multimediální předměty i při nesplnění přijímacích zkoušek na standardní obor.

„Letos je to již potřetí, kdy otevíráme Nultý ročník Multimédií, a umožňujeme tím 10 zájemcům vystudovat si dopředu vybrané kurzy našeho oboru. Za rok, po splnění řádných přijímacích zkoušek na náš bakalářský obor, mohou tito zájemci požádat o uznání splněných předmětů a pokračovat rovnou studiem kurzů druhého ročníku,“ říká Petra Bedřichová z Katedry multimédií VŠE, která program organizuje.

Studijní plán Roční akademie multimédií vychází ze studijního plánu bakalářského oboru MVEP a obsahuje klíčové kurzy z oblasti multimédií, tvorby a zpracování digitální fotografie a počítačové grafiky, sazby, filmové historie a tvorby videa. Multimediální kurzy jsou doplněny ekonomickými kurzy, které poskytnou účastníkům znalosti v oblasti marketingu a managementu. V rámci závěrečného absolventského projektu pak účastníci uplatní znalosti a dovednosti získané v ostatních předmětech.

„Počet zájemců o náš bakalářský obor MVEP každoročně mnohonásobně převyšuje počet míst, které nabízíme. Například v tomto roce jsme obdrželi cca 500 přihlášek na náš obor a přijímáme 60 studentů do prvního ročníku. Proto jsme se rozhodli otevřít tzv. Nultý ročník multimédií. Studium Nultého ročníku je zpoplatněno, ale poplatek za roční studium je nižší než standardní školné na mnoha pražských soukromých vysokých školách,“ doplňuje Petra Bedřichová.

Účastníci Nultého ročníku multimédií budou navštěvovat kurzy společně se studenty běžného studia a při splnění přijímacího řízení v dalším roce mohou požádat o uznání již splněných kurzů. Výuka bude probíhat v rámci celého akademického roku v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.

Všechny informace k Nultému ročníku najdete na webu: kme.vse.cz/nulty-rocnik/