4PK – Prezentace a komunikace informací

Vedlejší specializace 4PK Prezentace a komunikace informací je garantovaná Katedrou systémové analýzy. Katedra multimédií však vyučuje 2 kurzy:

  • 4ME401 Multimediální komunikace
  • 4ME411 Počítačová grafika a sazba

Více informací
(prolinkovat na KSA, až bude hotový web)