4PK – Prezentace a komunikace informací

Vedlejší specializace 4PK Prezentace a komunikace informací je garantovaná Katedrou systémové analýzy FIS. Katedra multimédií pro tuto VS vyučuje 2 kurzy:

  • 4ME401 Multimediální komunikace
  • 4ME411 Počítačová grafika a sazba

Více informací