FAQ pro studenty KME

 

Studium

Kde najdu harmonogram akademického roku?

Harmonogram roku najdete zde. Proč je důležitý? Zjistíte, kdy je Inovační týden, zkouškové období, Registrace předmětů a hlavně Zápisy předmětů.


Kde se dozvím informace ohledně přijímacího řízení?

Veškeré infomace ohledně přijímajícícho řízení najdete zde.


Co mám dělat, když chci potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu si vygenerujete sami v InSIS.

InSIS nově nabízí nejen elektronické potvrzení o studiu s digitálním podpisem (vždy pro aktuální semestr), ale také potvrzení o průběhu studia a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia s digitálním podpisem. Dokumenty jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce – jazyk závisí na tom, zda máte nastaveno české či anglické jazykové prostředí v InSIS.

Postup pro vygenerování je jednoduchý: V Portálu studenta v aplikaci Moje studium vyberete aplikaci Tisk dokumentů a v ní Tisk elektronicky pečetěných dokumentů. Vybraný dokument se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí. Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů.

Pravost podpisu lze ověřit v samostatných aplikacích na prohlížeči PDF souboru. Při zobrazení souboru ve webovém prohlížeči nejde ověřit platnost digitálního podpisu.

Je možné, že někde budou vyžadovat potvrzení o studiu v papírové podobě. V tomto případě můžete s PDF souborem na USB flash disku dojít na kontaktní místo CzechPoint (pošta, většina obecních úřadů), a zde si za mírný poplatek nechat vytisknout úředně ověřenou kopii potvrzení o studiu. Pokud byste se dozvěděli, že někde odmítají toto elektronické potvrzení o studiu, napište to prosím proděkance pro studijní a pedagogickou činnost.​​​​​​​


Mám problémy s InSISem, co mohu dělat?

Zde najdete některé návody k InSIS:

Heslo a přihlašovací jméno do InSIS najdete hned po založení studia v evidenci e-přihlášek. Tam se zobrazí jen jedenkrát a je potřeba si je hned poznamenat. Po zápisech do studia vám ho předá studijní referentka.  Je vhodné si toto heslo změnit. Je možné, že heslo zapomenete. Pokud jste si nezměnili původní heslo, může vám jej opětovně poskytnout studijní referentka. Pokud jste ho změnili, je třeba dostavit se osobně na SB 22 do Centra IT. (Získání přihlašovacích údajů)


Je možné zažádat o nadkapacitní zápis na předmět?

Obecně se nadkapacitní zápisy nepovolují. Kapacita slouží k tomu, aby se vám učitelé mohli dostatečně věnovat, vešli jste se do učebny a aby byl dostatek prostoru zapsané studenty vyzkoušet, opravit jim práce a podobně. Navíc se špatně hlídají splněné prerekvizity. Schválení nadkapacitního zápisu je zcela výjimečné v případě odjezdu na Erasmus nebo připuštění k obhajobě. V jiných případech bohužel ne.

O zapsání na předmět si student žádá sám přes kontatkní centrum v InSIS – návod jak na to, naleznete zde.


Můžu si zapsat předmět, na který nemám splněné prerekvizity?

Ne. Pokud nemáte splněné prerekvizity, nemůže vám být předmět zapsán na výjimku. Prerekvizity jsou zkrátka podmínkou pro zapsání předmětu.


Mohu si nechat omluvit předmět?

Ano, více informací o tom jak a kdy je to možné se dozvíte na Sharepointu.


Je možné získat stipendium za studium?

Ano, veškeré informace ohledně stipendia naleznete zde.


Mohu při studiu pracovat na částečný či plný úvazek? Jde to časově stíhat?

Ano můžete, ale nedoporučujeme vám to. Bakalářské studium zabere hodně času, vzhledem k tomu, že je většina předmětů hodně praktických, je potřeba počítat s vyhrazením si času na zpracování praktických úkolů, týmovou práci a podobně. Přibližnou časovou náročnost na semestr si můžete předem spočítat sami, když vynásobíte počet kreditů 26 hodinami. Plánujete-li za semestr získat 30 kreditů, vychází vám to na 780 hodin.


Kde najdu informace ohledně povinných praxí na KME?

Veškeré informace ohledně praxí najdete po přihlášení jako do InSIS na webu KME.


Co když mám speciální potřeby (dyslexie, dysgrafie) ?

Pokud trpíte dyslexii, dysgrafii nebo dalším znevýhodněním, které vám brání ve studiu, je dobré se dopředu (před semestrem) hlásit Centru pro studenty se specifickými potřebami a informovat svého lektora. Pokud přijdete až na konci semestru bohužel nebude možné řešit případné omluvy či úlevy.


Co mám dělat, když budu prodlužovat?

V případě, že potřebujete prodlužovat studium, kontaktujete přes eAgendu studijní referentku pro bakalářské studium Ing. Janu Sedláčkovou nebo Janu Hudčekovou. V předmětu žádosti uveďte jméno své studijní referentky (v závorce) a dále stručný obsah žádosti. Popř. se obraťte na další kontakty.


Co mám dělat, když nemám dostatečný počet kreditních poukázek na dokončení studia?

Veškeré info ohledně kreditů, kreditních poukázek a jejich čerpání se dočtete na Sharepointu.


Co mám dělat, když chci přerušit studium?

Podat žádost v InSIS přes eAgendu na studijní oddělení s uvedením důvodu. Žádost jde na posouzení děkanovi.

Děkan může studentovi na základě jeho zdůvodněné žádosti přerušit studium i opakovaně. Žádost o pře­ru­šení je student povinen podat bezodkladně poté, kdy vzniknou důvody pro přerušení studia. V době přerušení studia není osoba studentem. Termín konce přerušení studia je vždy shodný s kon­cem semestru. V bakalářském a magisterském studijním programu počet semestrů, ve kterých student měl studium přerušeno, nesmí překročit počet se­mestrů stan­dardní doby studia studijního programu.


Chtěl/a bych vyjet na Erasmus, kde se dozvím více informací?

Více informací o výjezdu do zahraničí získáte na:

Jak podat e-žádost o uznání předmětu najdete zde.


Když mám vystudované veškeré předměty, do kdy musím obhájit práci a stihnout státnice?

Do roka, viz Studijní a zkušební řád, článek 15.


Kde najdu více informací ohledně průběhu státnic?

Více informací ohledně toho, jak probíhají státnice a jaká je jejich forma se dozvíte na Sharepointu.

 

Řády a pravidla

Kde najdu Studijní a zkušební řád?

Celoškolský předpis můžete naleznout zde.

Doplňující fakultní předpisy, za pozornost stojí především Opatření k plnění studijních povinností, nebo o přiznání stipendia.


Je nějaký provozní řád učebny SB 45?

Ano, přečtěte si ho prosím důkladně, protože upravuje podmínky a způsob užívání společných prostor, žádáme vás o dodržování následujících pravidelVždy prosím nechávejte počítače na učebně zapnuté


Je možné natáčet v areálu školy?

Ano, ale vždy potřebujete mít od správce dané místnosti. Pokud jej nejste schopni dohledat, tak většinou ani není možné si místnost zarezervovat, každopádně můžete zkusit napsat Ing. Adrianě Pánkové, Ph.D. a ta zjistí, zda lze povolení udělit. S žádostí je potřeba se ozvat minimálně týden dopředu, protože ke schvalování dochází na celoškolské úrovni. Dále je potřeba si vždy zajistit kartičku s povolením k natáčení v rezervačním systému.


Jak fungují rezervace a výpůjčky techniky?

Pokud si potřebujete zarezervovat techniku, použijte prosím rezervační systémPodrobnější informace o rezervacích se dozvíte během výuky úvodních předmětů. Rezervujte si techniku s předstihem. Rezervovat si můžete i počítače v učebně, pokud tam právě neprobíhá výuka a vy na nich potřebujete dělat úkoly třeba do Zvuku. Pokud tam výuka probíhá, máme pro vás připravené počítače k rezervování v Pracovně. V případě potřeby rezervace, která nejde uskutečnit přes rezervační systém se obraťte na Ing. Adrianu Pánkovou, Ph.D. Pokud je to možné, veškerou rezervovanou techniku si objednejte v rámci jedné rezervace.

 

Kontakty

Koho mám kontaktovat, když něco potřebuji?

Řešíte nějaký studijní problém a nevíte, na koho se obrátit? Podívejte se na přehled osob na Sharepointu, který vám s rozhodováním pomůže.


Jak mohu kontaktovat studijní referentku?

Záleží na důvodu, proč ji chcete kontaktovat. Pokud si nevíte rady, můžete přijít v konzultačních hodinách, nebo se na ni obrátit e-mailem. Pokud chcete podat žádost, využijte InSIS: Podání elektronické žádosti na studijní oddělení najdete v sekci eAgenda jako Kontaktní centrum. V případě, že potřebujete řešit kredity, předměty (např. uznávání), prodlužování či placení studia, přerušit studium, omluvit nějakou povinnost, nadkapacitní zápis, kontaktujete přes eAgendu studijní referentku pro bakalářské studium Ing. Janu Sedláčkovou nebo Janu Hudčekovou. V předmětu žádosti uveďte jméno své studijní referentky (v závorce) a dále stručný obsah žádosti. Další kontakty naleznete zde.


Koho z tajemnic KME mám kontaktovat se svou otázkou/svým problémem?

Na KME jsou dvě tajemnice, které vám pomohou s vaším problémem či otázkou. To na koho se s čím se obracet je jednoduché: 

Adriana Pánková se zabývá především administrativní stránkou studia. Připravuje rozvrhy, zjišťuje zájem o volitelné předměty, stará se o hladký průběh semestru, vypisuje termíny státnic a schvaluje rezervace studia a počítačů. Ráda vám zodpoví vaše otázky nebo připomínky ke studiu. Adrianu můžete kontaktovat e-mailem na adriana.pankova@vse.cz, nebo přes MS Teams. Můžete si samozřejmě domluvit osobní schůzku.

Anna Hábová se zaměřuje na metodiku a inovace ve studiu. Řeší školicí kurzy na bakalářky, inovační týden, praxe a studentské výstupy. Zároveň se stará o komunitu MvEP – Keynote a ambasadory. Pomůže realizovat vaše nápady na zajímavou exkurzi, přednášejícího, se kterým byste chtěli mít speciální přednášku/workshop, zpestření výuky atd.. Můžete se na ni obrátit také s feedbacky k jednotlivým předmětům. Annu můžete kontaktovat přes MS Teams nebo přes email anna.habova@vse.cz.


Jsou nějaké konzultační hodiny, kdy je možné navštívit pedagogické tajmenice na KME?

Pro odevzdávání podkladů, materiálů a zodpovězení případných dotazů nás můžete na katedře (kancelář SB45) osobně navštívit v konzultačních hodinách ve středu od 9:00-11:30, kde se o vás postará Adriana Pánková. Na setkáních v jiné termíny je lépe se domlouvat předem e-mailem nebo přes MS Teams kontaktem Adrianě Pánkové nebo Anně Hábové. Na koho se obracet s jakým dotazem najdete zde.


Kde mohu nalézt důležité informace a sledovat nejnovější zprávy z KME? jaké jsou kanály komunikace a co na nich najdu?

INTRANET FIS – důležité informace o studiu naleznete na intranetu pro studenty na stránkách fis.vse.cz, kam se přihlásíte stejným loginem jako do InSIS. Najdete tam studijní plán, info o státnicích, inovačním týdnu atd.

Informace pro prváky na bakaláři

MS TEAMS – v týmu Multimédia v ekonomické praxi na MS Teams najdete aktuální informace o předmětech KME a další novinky z katedry. Tento tým určitě sledujte, aby vám neunikly žádné podstatné informace. Do týmu se dostanete za pomocí kódu, o který stačí napsat Adrianě Pánkové. Popřípadě ho najdete v mailu, který posíláme vždy začátkem semestru.

WEB – web funguje jako komunikační nástroj směrem ven, zveřejňujeme tam informace o úspěších studentů, nejlepší studentské práce a další zajímavý obsah.

Také nás můžete sledovat na sociálních sítích:

A doporučujeme stát se členy následujících skupin:

 

Ostatní

Kdo mi poradí, když odpověď nenajdu zde?

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte studijní referentku nebo studijní tajemnici.


Co je to Multifest a kdy se koná?

Multifest je filmový festival studijního programu Multimédia v ekonomické praxi, který je jak pro studenty a pedagogy oboru, tak pro širokou veřejnost. Koná se každý semestr a ukazuje to nejlepší z tvorby studentů. Sledujte naše komunikační kanály, abyste se dozvěděli kdy a kde bude další ročník.


Co je to Inovační týden na KME?

Inovační týden je speciální období určené pro nadstavbové aktivity studijních programů a studium e-learningu. V každém semestru se koná v polovině výuky, tedy v 7. týdnu. Za KME připravujeme vždy zajímavý program plný přednášek a praktických workshopů. Veškeré akce, které se konají na VŠE v rámci Inovačního týdne, naleznete zde v kalendáři VŠE. O detailním programu akcí od KME vás pravidelně informujeme na webu v aktualitách a na sociálních sítích.


Kdo to jsou ambasadoři a k čemu jsou?

Pokud by vás během studia cokoliv trápilo nebo jste měli nápady a zpětnou vazbu ke studiu, můžete se obrátit na ambasadory, kteří zastupují váš ročník při komunikaci s katedrou. Ambasadoři se volí hlasováním studentů vždy jednou ročně. Nominovat můžete jak sebe, tak i svého spolužáka.


Co je to Keynote KME a k čemu slouží?

Keynote je neformální setkání mezi studenty a katedrou, kde vás informujeme o novinkách a procesech v rámci studijního programu, diskutujeme o inovacích a je vždy prostor na jakékoli otázky ke studiu z řad studentů. Keynote se koná jednou za semestr. Většinou v rámci Inovačního týdne.


Je nějaká knihovna na katedře KME?

Ano je. Knížky je možné si vypůjčit jako v běžné knihovně. Knihy z katedrální knihovny najdete a zarezervujete v Katalogu knihovny. O tom, že jsou připraveny k vyzvednutí, vám přijde e-mail.


Je nějaký seznamovák, kam mohu jet?

Veškeré infomace ohledně seznamováku najdete na zde.


Chtěl/a bych svůj výstup z předmětu přihlásit do filmového festivalu / soutěže, je to možné?

Určitě ano. Pravidelně na MS Teams informujeme o festivalech a soutěžích, na které můžete přihlašovat vaše výstupy. Pokud by bylo potřeba uhradit poplatek za přihlášku, stačí kontaktovat studijní tajemnici Annu Hábovou na anna.habova@vse.cz a ta zjistí, zda-li vám katedra může finančně pomoci.